Kristiinankaupungin hallinto

Kaupungin virastot

Kunnan palveluksessa on n. 435 henkilöä, jotka ovat joko virka- tai työsopimussuhteessa.
Kaupunginvaltuusto voi johtosäännössä siirtää päätösvaltaa kunnan muille toimielimille tai viranhaltijoille. Joissakin tapauksissa valtuudet perustuvat suoraan lakiin.

Hallinto on jaettu päävastuualueisiin, viiteen palvelualueeseen:

Hallintoa johtaa kaupunginjohtaja, joka toimii kaupunginhallituksen alaisuudessa.
Jokaisella keskuksella on oma johtaja.Kaupunginjohtaja 
Mila Segervall
puh. 040 525 8523
mila.segervall(a)krs.fi

Elinvoimaisuuden palvelualue 
Kaupunginlakimies: Niklas Granö, puh. 040 546 5812, sähköposti niklas.grano@krs.fi
- Yleishallinto, taloushallinto, henkilöstöhallinto, elinkeinotoimisto, maaseutuelinkeinot

Perusturvan palvelualue
Perusturvajohtaja: Christian Lindedahl, puh. 06 2216 200, sähköposti christian.lindedahl@krs.fi
- Hallinto, sosiaalihuolto, terveydenhoito, erikoissairaanhoito

Hyvinvoinnin palvelualue
Rehtori Anette Norrgrann, puh. 040 776 6530, sähköposti anette.norrgrann@krs.fi
- vapaa sivistystyö, taideopetus, kulttuuri- ja kotiseututyö, kirjastot, museot, liikunta- ja nuorisotyö, Lappfjärds folkhögskola

Koulutuksen palvelualue
Sivistysjohtaja Maarit Söderlund 040 556 5733, sähköposti maarit.soderlund@krs.fi
- Varhaiskasvatus, esikoulut, perusopetus, lukiot, toisen asteen koulutus

Yhdyskuntarakentamisen palvelualue 
vt. Tekninen johtaja: Markku Niskala, puh. 040 559 9229, sähköposti markku.niskala@krs.fi 
- tekniset palvelut, KRS Katu, KRS Kiinteistöt, ympäristönhoito, ympäristövalvonta, jätehuolto

Liikelaitos KRS Vesi 
vt. Tekninen johtaja: Markku Niskala, puh. 040 559 9229, sähköposti markku.niskala@krs.fi 
- vesihuolto, jätevedenkäsittely