1649–2024

Stadens jubileumslogo.Kristinestads 375-jubileumsår

Kristinestads stiftelseurkund undertecknades i Åbo slott den 5 december 1649. År 2024 firar vi stadens 375-jubileumsår.

Kristinestads 375-jubileumsår beaktas i all verksamhet. Målet för jubileumsåret är att stärka samhörighetskänslan och samverkan mellan invånarna.

Historia 

Kristinestad grundades år 1649 som en handelsplats på Koppö. Greve, generalguvernör Per Brahe döpte staden efter dåvarande drottning Christina eller efter sin fru, grevinnan Kristina Katarina Stenbock.

Kristinestad omgavs av en livskraftig österbottnisk landsbygd där det fanns tjära, kött och säd som kunde exporteras ut i världen. Till Kristinestad hämtade fartygen som seglade på utlandet salt och järn samt bomull till fabriker som hade grundats i Tammerfors.

Tack vare den naturliga hamnen och de skickliga skeppsbyggarna blev Kristinestad en viktig sjömakt på 1800-talet. I staden fanns som bäst 200 sjökaptener och Finlands tredje största flotta. De lokala invånarna tjänades av borgarnas handelsrörelser, och de årliga marknaderna var kända i hela landet. År 1850 var Kristinestad Finlands 14:e största stad med 2 404 invånare.

Efter att segelfartygens epok började vara över, tog ångfartyg av stål över världens hav och Kristinestads storhetstid började mattas av. Vid samma tid emigrerade en del av stadens invånare till Amerika och senare till Sverige.

Kristinestad är nästan den enda trähusstaden i Norden som under flera århundraden lyckats klara sig undan stora bränder. I stadens historiska centrum har även byggts nya byggnader, men den ursprungliga rutnätsplanen, rådhuset, den historiska Ulrika Eleonora kyrkan från 1700-talet och största delen av de gamla trähusen i stadens centrum har bevarats.

Numera har Kristinestad ca 6 200 invånare. År 1973 sammanslogs även före detta kommunerna Sideby, Lappfjärd och Tjöck med Kristinestad. Området är särskilt känt för entreprenörskap och potatisodling – en tredjedel av matpotatisen i Finland produceras i Kristinestad. Det rika österbottniska kulturavet, den levande tvåspråkigheten och olika energiprojekt ger staden livskraft.

  

Huvudfesten ordnas 17.8.2024

För att fira Kristinestads 375-jubileumsår ordnas en Parkfest som är gratis och öppen för alla lördagen 17.8.2024 kl. 15 i rådhusparken. Festen ordnas under Cittaslow-veckan år 2024. Kolla andra evenemang här.

Vi vill ha alla med och fira! Invånare, föreningar, företag – alla är välkomna med och fixa till evemenang.

Vill du meddela om ett evenemang? Ta kontakt med välfärdsdirektör Emilia Mattsson Nortamo, emilia.mattsson.nortamo@krs.fi

I 375-arbetsgruppen ingår Kent Taipale, Anja Heinänen, Riitta Raikio-Söderlund och Emilia Mattsson Nortamo.