1649–2024

Stadens jubileumslogo.Kristinestads 375-jubileumsår

Kristinestads stiftelseurkund undertecknades i Åbo slott den 5 december 1649. År 2024 firar vi stadens 375-jubileumsår.

Kristinestads 375-jubileumsår beaktas i all verksamhet. Målet för jubileumsveckan är att stärka samhörighetskänslan och samverkan mellan invånarna.

Huvudfesten ordnas 17.8.2024

För att fira Kristinestads 375-jubileumsår ordnas en Parkfest som är gratis och öppen för alla lördagen 17.8.2024 i rådhusparken. Festen ordnas under Cittaslow-veckan år 2024.

Övriga evenemang är bland annat:

  • Bal för barn 5.12.2024 för skolorna.
  • Kristinestads jubileumsvandring 3,75 km.
  • Det lokala bryggeriet gör en öl för 375-årsjubileet.

Vi vill ha alla med och fira! Invånare, föreningar, företag – alla är välkomna med och fixa till evemenang.

Vill du meddela om ett evenemang? Ta kontakt med kultursekreterare Riitta Raikio-Söderlund:

riitta.raikio-soderlund@krs.fi eller tfn. 040 508 5230.