Utbildningsprojekt för invandrare

 Utbildningsprojektet arrangerar kurser för invandrare . Till kursprogrammet hör bland annat språkkurser, kurs i hygienkompetens (hygienpass) samt test, kurser i första hjälp, kurser om samhälle och arbetsliv, kulturaktiviteter samt kurser i musik, konst och hantverk. Kurserna riktar sig i första hand till unga invandrare i åldern 18–29 år.

Vill du veta mer om utbildningsprojektet eller kurserna? Har du kursförslag? Ta kontakt eller kom på besök:

Projektansvarig Antonia Ingves tel: 0505766350 eller  e-post: antonia.ingves@krs.fi

Adress: Kristinestads medborgarinstitut, Västra Långgatan 34 B, 64100 Kristinestad. 


Projektet finansieras av Utbildningsstyrelsen.

-------------------------------


Education for immigrants

The education project organizes courses for immigrants. Our course programme consists of for example language courses, hygiene proficiency courses with test, first aid courses, courses about society and working life, cultural activities and courses about art, music and handicrafts. The courses are intended mainly for young immigrants between the ages of 18 to 29 years. The project is funded by Opetushallitus/Utbildningsstyrelsen.


Do you want to know more about the education project or about the courses? Please contact us or come visit us:
Coordinator Antonia Ingves phone: 0505766350 or e-mail antonia.ingves@krs.fi 
Address: Kristiinankaupungin kansalaisopisto (Adult Education Centre), Läntinen Pitkäkatu 34 B, 64100 Kristiinankaupunki