Utbildningsprojekt för invandrare

Utbildningsprojekt för invandrare    


Kursprogrammet för hösten 2019 publiceras inom kort. 


Utbildningsprojektet arrangerar kurser för invandrare . Till kursprogrammet hörs bland annat språkkurser, kurs i hygienkompetens (hygienpass) samt test, kurser i första hjälp, kurser om samhälle och arbetsliv, kulturaktiviteter samt kurser i musik, konst och hantverk. Kurserna riktar sig främst till unga invandrare i åldern 16–29 år, men även äldre deltagare är välkomna med.


Vill du veta mer om utbildningsprojektet eller kurserna? Har du kursförslag? Ta kontakt eller kom på besök:
Projektansvarig Antonia Ingves tel: 0505766350 eller  e-post: antonia.ingves@krs.fi
eller ungdomssekreterare Harriet Lindelöf-Sahl tel 0405085240 eller e-post harriet.lindelof-sahl@krs.fi 
Adress: Kristinestads medborgarinstitut (våning 3), Lappfjärdsvägen 163C (Högåsen), 64100 Kristinestad. 


Projektet finansieras av Utbildningsstyrelsen.

-------------------------------


Education for immigrants


The course program for autumn 2019 will be published soon.


The education project organizes courses for immigrants. Our course programme consists of for example language courses, hygiene proficiency courses with test, first aid courses, courses about society and working life, cultural activities and courses about art, music and handicrafts. The courses are intended mainly for young immigrants between the ages of 16 to 29 years, but also older participants are welcome. The project is funded by Opetushallitus/Utbildningsstyrelsen.


Do you want to know more about the education project or about the courses? Please contact us or come visit us:
Coordinator Antonia Ingves phone: 0505766350 or e-mail antonia.ingves@krs.fi
or Youth officer Harriet Lindelöf-Sahl phone 0405085240 or e-mail: harriet.lindelof-sahl@krs.fi
Address: Kristiinankaupungin kansalaisopisto (Adult Education Centre) Lapväärtintie 163C (Korkeaharju/Högåsen), 64100 Kristiinankaupunki