Historia

Biograf Bio Dux framtid och ägoarrangemang

  •  Biografen Bio Dux samt övriga byggnader på gårdsplanen ägs av Pohjanmaan Filmi Oy (Tauno Miettunens dödsbo).
  • Pohjanmaan Filmi Oy donerar sina aktier, beskattningsvärde 266.000 euro, åt en stiftelse som bildas, se bilaga 1. Ägoarrangemang.
  • En privaträttslig stiftelse bibehåller byggnadernas speciella kulturhistoriska värde genom att underhålla biograf- och bostadsbyggnaderna samt söka bidrag för restaurering och underhåll av fastigheten. Stöder och skapar ramar för den kultur-, utbildnings- och biografverksamhet som bedrivs i huset, se bilaga 2. Bio Dux framtid.

Stadsstyrelsens i Kristinestad besök tisdagen den 6.5 kl. 15.00 i Bio Dux och fastigheterna på tomten.
- Preliminär bedömning av byggnadens skick görs av Esa Rämänen från Dagsmark
- Bifogas stadsplan och bottenplan för byggnaderna

Bakgrundsuppgifter

- Bio Dux verksamhetsutrymmen blev färdiga 1910 enligt ritningar av byggmästare Juho Emil Stolt
- Kristiinankaupungin kansallisseura (ungdomsförening) inledde verksamhet i utrymmena. Den ryska garnisonen som var placerad i den finska folkskolan gjorde för sin del föreningslivet livligare i utrymmena (fram till 1914)
- 1920 Wihuris kaffepannsfabrik fungerade i utrymmena
- 1937 Väsk- och seldonsfabrik
- Lehtonens bageri
- 1938 Tauno Miettunen hyrde festsalen för biografföreställningar
- 1970 Pohjanmaan Filmi Oy som grundats av Miettunen och hans två brorssöner köpte fastigheten
- Konditionssal
- Scenen i salen används förutom till biografföreställningar även för scenkonstens föreställningar. Kristiinan teatteriyhdistys har haft teaterföreställningar på Bio Dux sedan 1987. Staden betalar ca 6 050 euro i året i hyra åt Pohjanmaan Filmi Oy för användning av utrymmena för teaterverksamhet
- Övningsutrymme för orkestrar från och med år 1991
- Den filmintresserade Tauno Miettunen, som länge (59 år) fungerade som dragare av Bio Dux, som var biografcentrum för landskapets södra del, dog 30.7.1997.
- Tero Heinonen fortsatte biografverksamheten fr.o.m. 10.4.1998

Gamla Bio Dux i ny skepnad

De grundrenoverade utrymmena i f.d. biografen Bio Dux bidrar med konst- och kulturglädje i vardagen såväl för vuxna som för barn. Den förnyade biosalongen med sin vita duk har fängslat filmens vänner och verksamheten har kommit igång igen efter en lång paus.

Utrymmena i kulturhuset Dux kan användas för många olika ändamål.
Kulturhuset som influerats av engelsk och tysk industriarkitektur är vackert i sin enkelhet med inslag av trä i interiören och med sin utmärkta akustik och moderna audivisuella teknik, t.ex. simultantolkningsmöjlighet. Salens höjd, träytor och pelare ger en mäktig och harmonisk känsla av rymd och en naturlig genklang för musiken.
I den representativa salen kan ordnas mindre konserter, fester, föreställningar, seminarier och sammanträden. Salen har 120 st fasta sittplatser.

Kulturhusets foajé är i sin enkelhet ett stämningsfullt och ljust utrymme som är lämpligt för företags- och privata tillställningar. Foajén fungerar också som pausutrymme med servering under olika tillställningar. Dessutom finns det mångsidiga omklädningsrum, wc-utrymmen, garderob, kök, sammanträdes-, verkstads- och/eller kursrum samt lager.

Kulturhuset Dux är bildnings- och fritidsverksamhetens samlingsplats/samarbetscenter dit det skall vara lätt att komma både för de organisationer/samfund som producerar servicen och för de som använder servicen. I planeringen av kulturhusets utrymmen har de rörelsehindrades behov beaktats. Salen är också försedd med en induktionsslinga för hörselskadade. I Dux finns inget cateringföretag för restaurangservice. Den som hyr utrymmet ordnar själv servicen eller beställer den av en företagare i branschen.