Hembygdsföreningar

Kristinestadsnejdens hemslöjdsförening rf.

Helena Lundman-Evars, 040 770 4118
Klockarevägen 8
64 300 Lappfjärd
helena.lundman-evars@krs.fi

Lappfjärds byaförening r.f                                 

Ordf. Madeleine Heir
Ulfvesvägen 39 64300 Lappfjärd, madeleine.heir@hotmail.com 
Vice ordf. Martina Mitts, 040 516 7003
Sekr. Angelica Sjögård
Kassör Miia Niemi 
lappfjard@gmail.com
Facebook


Perus Byaförening

Allan Nyholm, 06 222 1640
Perus
64300 Lappfjärd
Facebook


Skrattnäsnejdens Hembygdsförening

Linnèa Mattfolk, 040 846 5746
Skrattnäsvägen 482
64100 Kristinestad


Härkmeri byaråd

Leif Teir, 0400 844 075
Norrvägen 80
64460 Härkmeri

Henriksdals byförening

Erik Tasanko, 050 572 0424
etasanko@saunalahti.fi


Påskmark hembygdsförening

Inga-Lene af Hällström, 040 704 0474
Påskmarkvägen 99
64140 Tjöck
ingalene@hotmail.com


Yttreby hembygdsförening rf.

Birgitta Erlands, 06 222 1556
Grannasbackvägen 51
64140 Tjöck


Siipyyn kyläyhdistys
Bror Eriksson, 0400 846 732


Hed-Vestervik Hembygdsförening

Folke Hed, 040 419 7918
Hedenvägen 495
64440 Ömossa


Stiftelsen Kilens Hembygdsgård

Ulf Grindgärds, 040 097 3775                                     
grindgards@gmail.com