Saltstänk och tjärdoft | Utställning

Maritime Ostrobothnia utställning.

Välkommen på utställning om den österbottniska sjöfarten!

Utställningen finns att besökas under tiden 20.6-21.7.2024 i Kilens kabinett.

Den österbottniska sjöfartshistorien börjar redan med bondeseglationen, när österbottniska skepp förde varor och livsmedel till de stora hamnarna i det svenska riket. Det innebar sysselsättning för traktens befolkning vid varven och ombord. Bönderna fick behövliga inkomster från fartygsvirke, bättre möjligheter att sälja sina jordbruksprodukter och trävaror och intäkter från rederiengagemangen.

Men det var först när de österbottniska kuststäderna grundades och senare fick stapelrätt, d.v.s. rätt att handla direkt med utlandet, som städerna växte och frodades. Mäktiga handelshus och inflytelserika borgarfamiljer satte sin prägel på livet i städerna, politiken och modet under 1700-1800-talet.

Möjligheten att sälja större mängder varor på export drev fram det som så småningom skulle bli stora metall-, trävaru-, maskin- och textilindustrier i Österbotten.
Prisinformation
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör
Kilens Hembygdsgård
Kilvägen 90, 64490, SIDEBY

Telefon040-684 5080
E-postinfo@kilen.fi
Webbplatshttp://www.kilen.fi
Närmaste tidpunkt
20.07.2024 kl. 11:00 - 17:00
Evenemangets hemsida
http://www.kilen.fi
Plats för evenemanget
Kilen, 00000

Övriga tidpunkter
21.07.2024 kl. 11:00 - 17:00
 
 

Evenemangen importeras automatiskt från Österbottens evenemangskalender