Strandetaljplaner

Strandplaner och stranddetaljplaner i Kristinestad

1. Fårskäret, 19.5.1972 (ändrad se nr 23, nr 32 och nr 33)
2. Norra Kilgrund, kartdel 1, kartdel 2, 3.8.1976
3. Trindklobben, 18.6.1979
4. Ljusören, 13.5.1981
5. Spårasskatan, 25.6.1981
6. Tjöckön, kartdel 1,  kartdel 2, 30.6.1982 (ändrad se nr 12)
7. Rågården, 25.9.1981
8. Kyrkoskäret, 11.11.1982
9. Ljusgrund, 31.5.1982
10. Holstergrundsskata/Lötskatan, 2.6.1982 (ändrad se nr 21)
11. Storhamnsgrund, 6.8.1982
12. Nyssjargrundsskatan, 3.2.1983
13. Tjöckön ändring, 25.5.1983
14. Sandskäret/Gräsgrund, 6.11.1984, (ändrad se nr 37)
15. Lötskatan, 17.6.1987
16. Mariasklobban, kartdel 1kartdel 2, 4.11.1987
17. Rönnskäret, kartdel 1 kartdel 2, 25.5.1988
18. Stånggrund, 29.9.1988
19. Långgrund, 8.1.1990
20. Östra Kumlet, 19.2.1990
21. Holstergrundsskatan, 27.7.1990
22. Furuskäret, 21.6.1993
23. Fårskäret ändring och utvidgning söderut, 15.9.1993 (ändrad se nr 33)
24. Spårasskatan, 1.6.1994
25. Sandskäret norrut, 6.5.1994
26. Gräsgrund norra, 19.11.1996
27. Mellersta Kilgrund, 20.12.1996
28. Idgrund/Idgrundsgrynnan, 9.6.1997 (ändrad se nr 31)
29. Hansnäset/Solaxgrundet, 28.8.1997
30. Granöskatan, 15.10.1997, 13.11.1998
31. Idgrund ändring, 31.1.2003
32. Fårskärsskatan ändring mellersta delen, 10.4.2003 (ändrad se nr 33)
33. Fårskärsskatan ändring västra delen, 27.4.2009 (ändrad se nr 34)
34. Fårskärsskatan ändring sydöstra delen, 1.2.2010
35. Kummelgrund, 1.2.2010
36. Tomtgubbsfjärden, ändring 18.6.2012 (ändrad se nr 12)
37. Sandskäret ändring