Antila, Detaljplaneändring för kvarter 1094 och 1098

Utkastet för detaljplaneändring och programmet för deltagande och bedömning är offentligt framlagda till påseende under tiden 8.7. - 13.9.2021 på kommunens webbplats.

Skriftlig respons skickas till följande adress: Kristinestads stad, PB 13, 64101 Kristinestad (skriv på kuvertet Detaljplaneändring för kvarter 1094 och 1098, Antila) och lämnas in senast 13.9.2021. Även elektroniska blanketten "Åsikt om planutkast" kan användas.

Programmet för deltagande och bedömning

Planutkast

Planbeskrivning

Blankett: Åsikt om planutkast