Beredskap i hemmen - rekommendationen 72 h

Myndigheternas gemensamma rekommendation är att man ska ha beredskap för minst 72 timmar.

Privathushållens beredskap är av stor betydelse för samhället och framför allt för människan själv. Därför bör var och en förebereda sig för olika störningssituationer. I hemmen bör man förbereda sig att klara sig på egen hand i minst tre dygn (72 timmar) vid en störningssituation.

Ladda ner broschyren 72 timmar (pdf, 1 mb)

I brådskande nödsituationer ska man alltid ringa det allmänna nödnumret 112. Ladda gärna ner 112 Suomi-applikationen till din telefon.
 

Varför är det viktigt med beredskap i kommunen och för varje invånare?

Olika störningssituationer kan ha olika slags inverkan på vardagen. Vad gör du om det inte kommer vatten i kranen, om det är svårt att laga mat p.g.a. ett omfattande elavbrott, om uppvärmningen inte fungerar, eller om betalkorten inte fungerar?

Genom beredskap kan samhället och alla invånare förbättra sin förmåga att klara av störningar och sin återhämtningsförmåga. Att kunna förutse situationer underlättar verksamheten under störningar och påskyndar återhämtningen efteråt. Beredskap kan till och med rädda människoliv.

Enligt rekommendationen om 72 timmar borde alla hushåll ha beredskap att klara sig tre dygn vid en eventuell störningssituation (www.72timmar.fi). Det vore bra att alltid ha mat, vatten och läkemedel för minst tre dygn hemma. Det skulle också vara viktigt att känna till beredskapens grunder och veta till exempel var man får korrekt information i en störningssituation och hur man klarar sig i en nerkyld bostad.

En trygg hemmiljö, arbetsmiljö och annan omgivning är viktig för oss alla. Se till att din omgivning är trygg. Brandvarnare, primärsläckningsutrustning, utrymningsvägar och rätt agerande hjälper i olyckssituationer. I en trygg omgivning förebygger man också olyckor, tar hand om andra människor och byggnaders säkerhet samt sörjer för att säkerhetsutrustningen fungerar. Man förbereder sig också på störningssituationer, såsom stormar, översvämningar och långa elavbrott. 

Strömavbrott

Naturfenomen som upplegor, översvämningar och stormar kan orsaka strömavbrott. Tekniska fel och elbrist kan också orsaka avbrott. Det kan ta tid att reparera skador som orsakats av naturfenomen och strömavbrotten kan bli långvariga. 

Vid strömavbrott är det är bra att släcka lamporna och elektriska apparater. Det viktigaste är att stänga av spisen, strykjärnet, kaffebryggaren och tvättmaskinen. De kan utgöra en brandfara när strömmen återvänder.

 • Kylprodukter kan förvaras utomhus under den kalla årstiden, ordentligt förpackade. Undvik att öppna frysen för att förhindra att livsmedlen smälter. Skydda underlaget från smältvatten.
 • Varm mat kan tillredas utomhus på ett stormkök eller på grillen. Var försiktig med elden och se till att du har släckutrustning nära till hands.
 • Vatten: Tappa inte vatten i avloppet, även om det kommer vatten från kranen. Om möjligt, undvik att använda toaletten. Om strömavbrottet blir längre, kan du uträtta dina behov i en plastpåse som du spänt över toalettskålen, under sitsen. 
 • Håll dig varm: Reservera tillräckligt med varma kläder och filtar för alla. Om du har en eldstad i bostaden är den en utmärkt reservvärmekälla. Stäng fönstren och håll ytterdörren stängd. Värmen sjunker snabbt om ytterdörren öppnas ofta. Försök att hålla ett rum varmt i bostaden. Stäng dörrarna till de yttersta rummen och hörnrummen och förhindra drag med mattor eller handdukar. Om du måste sova i en kall bostad, sov sida vid sida med familjemedlemmarna under gemensamma täcken.

Reservförråd

Det är lätt att förbise vikten av reservförråd om man bor i stadsmiljö, där det är nära till butiken och man har tillgång till hämtmat. Reservförrådet ska innehålla sådana förnödenheter som man behöver dagligen, såsom vatten och mat. Maten ska vara sådan mat som man tycker om och som man annars också har hemma. Det är viktigt att man reserverar tillräckligt med mat: hela familjen ska klara i minst 72 timmar.

Som reservförråd lämpar sig mat med lång hållbarhetstid, som går snabbt att tillreda med endast lite vatten eller som inte behöver tillredas. Reservförrådet är inte ett separat beredskapslager, utan produkterna används i vardagen och kompletteras efter behov.

Exempel på produkter som kan ingå i reservförrådet: Müsli, flingor, nötter, fisk- och köttkonserver, vatten på flaska, saftsoppor, färsk och torkad frukt, grönsaker, bröd, knäckebröd, riskakor, mellanmålskex, saft och mjölk som håller sig i rumstemperatur.

Håll eventuella reservströmkällor (s.k. powerbanks) laddade. Tänk också på att köpa hem batterier som kan behövas t.ex. i en batteridriven radio. 

Reservförrådet kan också bestå av t.ex. ved om hu har en egen eldstad i bostaden.

Försök också se till att alltid ha en del kontanter, ifall att betalkorten inte skulle fungera.

Vatten

Ett avbrott i vattendistributionen kan till exempel bero på strömavbrott eller på att vattnet är förorenat. Även om det ofta ordnas reservvattendistribution vid avbrott som varar längre än ett dygn, skulle det underlätta om hushållen skulle ha ens några liter flaskvatten från butiken i reserv. Det ska också finnas kärl hemma att hämta och lagra vatten i. Förbered dig med lockförsedda behållare eller med kanistrar som du kan hämta vatten med t.ex. från en vattenpunkt.

En person behöver cirka 2 liter rent dricksvatten per dag. Dessutom behövs det vatten för matlagning och hygien. Det totala vattenbehovet är 1–2 hinkar per person och dag.

KRS-Vattens webbsidor

Allmän farosignal

Vid fara och nödsituationer varnar myndigheterna befolkningen med hjälp av ett varningsmeddelande och den allmänna farosignalen. Det första man ska göra är att ta skydd inomhus och handla enligt anvisningarna för farosituationer. Det räcker oftast för att skydda sig. Inomhus betyder hemma, i skolan, på arbetsplatsen eller inne i en annan byggnad.

Den allmänna farosignalen är en signal som varar i en minut och som växlande stiger och sjunker. Signalen hörs från larmanordningar och varnar människor som befinner sig utomhus för hotande, omedelbar fara. Larmanordningar för varning av befolkningen testas den första vardagsmåndagen i månaden kl. 12.

Varningsmeddelandet ges bl.a. i radio, på tv och via appen 112 Suomi. Ladda ner appen 112 Suomi till din telefon. Alla varnings- och myndighetsmeddelandena förmedlas till den. Kom ihåg att tillåta att appen använder din platsinformation för att få meddelanden.

Läs mer om hur du ska agera då du behöver ta skydd inomhus (72timmar.fi)

Psykisk kristålighet

Självkännedom och förmåga att öva in nya färdigheter är av avgörande betydelse för den psykiska kriståligheten. Genom att sträva efter en bättre självkännedom, bygga upp hälsosamma rutiner, skaffa dig nödvändiga kunskaper och färdigheter samt genom att upprätthålla gemenskapskänslan kan du förbättra din förmåga att klara dig och anpassa dig till svåra situationer.

 • Ta hand om dig själv och upprätthåll goda rutiner gällande sömn, kost och motion.
 • Bygg upp ett reservförråd. När du vet att du har nyttiga förnödenheter i reserv litar du bättre på din förmåga att klara dig.
 • Kunskaper och färdigheter: Din psykiska beredskap blir starkare av att du har tillgång till information och att du accepterar att svåra situationer kan inträffa. Olika organisationer erbjuder ett brett urval kurser som hjälper dig att förbättra dina kunskaper. 
 • Hur handlar du under press och vad gör dig stressad? När du känner till dina reaktioner och stressreaktioner kan du hantera dem bättre under en kris.

Kommunikation i störningssituationer

Informationssamhället är beroende av el, informationsteknik och datanät. En störning i elnätet påverkar vardagen snabbt. I en störningssituation är det viktigt att få rätt information – men många informationskanaler fungerar med el. Telefonnätverk har planerats att fungera vid strömavbrott med batterikraft i högst ett par timmar. 

En batteridriven radio och reservbatterier kan vara bra att ha hemma. Håll telefonen laddad och ha gärna ett reservbatteri eller en fulladdad reservströmkälla (powerbank).

Så länge som dataförbindelserna fungerar och det finns ström i batterierna kommer man åt internet för att hämta information. Pålitliga informationskällor är bl.a. Yles kanaler, kommunens kommunikationskanaler samt el- och vattenbolagens kommunikationskanaler.

Ladda ner 112 Suomi -appen till din telefon. Alla varnings- och myndighetsmeddelandena förmedlas till den. Kom ihåg att tillåta att appen använder din platsinformation för att få meddelanden.

Om telefon- och datakommunikationen slutar fungera, ger myndigheterna instruktioner via radion. 

Läs också mer om korrekt information, källkritik och informationspåverkan på 72timmar.fi.

Datasäkerhet

Var och en berörs numera av datasäkerhetsfrågor. Datasäkerhet omfattar datakryptering, säkerhetskopiering, brandvägg, antivirus och användning av certifikat.

Information om datasäkerhet hittar du på 72timmar.fi eller på Cybersäkerhetscentrets webbplats.

Smittsamma sjukdomar

Skydda dig själv och andra från smittsamma sjukdomar. En smittsam sjukdom kan orsakas av t.ex. virus, bakterier, parasiter eller svampar. De vanligaste smittsamma sjukdomarna är olika luftvägsinfektioner, som influensa, coronavirus eller vanlig förkylning, och olika tarminfektioner.

Var och en kan för sin del förbereda sig på smittsamma sjukdomar:

 • håll alltid en god hygien – försäkra dig till exempel om till att dricksvattnet är rent och livsmedlen användbara

 • ta nödvändiga vaccinationer i tid

 • ha handsprit och ansiktsmasker hemma

 • kom också ihåg dina egna receptbelagda mediciner och läkemedel för olika symtom

 • när du ska resa: kontrollera läget för smittsamma sjukdomar innan du åker och ta nödvändiga vaccinationer. Husdjur behöver också ett pass och vaccinationer för import eller resa.

 • tvätta händerna - när du kommer in efter att ha varit utomhus, före matlagning och innan du äter, efter toalettbesök eller blöjbyte, efter att du snutit dig, hostat eller nyst, eller om du har vidrört samma ytor som en sjuk person.
 • för att skydda dig själv och andra mot luftburna sjukdomar - hosta och nys på rätt sätt, vädra regelbundet, använd munskydd.