Lomakkeet

1. Ilmoitus naapurin rakennushankkeesta ja hakemuksen vireilletulosta (naapurin kuuleminen)
(Word, 245 kt)   (PDF, 269 kt)

2. Vastaava työnjohtaja, kvv-työnjohtaja ja vastaava työnjohtajailmanvaihtolaitteistolle Työnjohtajalle:kts MRA 70§ ja MRL 122§
(Word, 182 kt)   (PDF, 142 kt)

3a. Rakennuslupa b)Toimenpidelupa c) Toimenpideilmoitus d) Purkamisilmoitus
(Word, 226 kt)   (PDF, 168 kt)

3b. Maisematyölupahakemus
(Word, 496 kt)   (PDF, 94 kt)

4. Suunnittelutarveratkaisu- tai poikkeamislupahakemus
(Word, 261 kt)   (PDF, 273 kt)

5. Ilmoitus rakennuksen poistumasta RK9

6. Rakennushankeilmoitus (RH1) ja aloitusilmoitus (RH5)

Täyttöohjeet

7. Huoneistotiedot (RH2)

8. Ilmoitus vesirakennustyöstä

Tämä ilmoitus on aina lähettettävä ELY-keskukseen sekä kopio paikalliselle ympäristöosastolle.

Ilmoituksen lisäksi voidaan vaatia LUPA niin ota yhteyttä rakennusviranomaisiin kun suunnittelet vesirakennustyötä.

9. Selvitys rakennusjätteen käsittelystä ja purkutyön jätehuollosta
(Word, 200 kt)   (PDF, 69 kt)

10. Hakemus kokoontumistilaksi

11. Rakennustyö aloituskokous
(Word, 214 kt)   (PDF, 77 kt)

12. Tarkastuspöytäkirja

13. Aloittamisoikeutta koskeva lupahakemus
(Word, 153 kt)   (PDF, 52 kt)

Ilmoitus verohallinolle koskien rakentamista saadakseen todistus

1. Ilmoitus verohallinolle

Asiakirjoja ja lomakkeita jätevesijärjestelmästä

1. Selvitys jätevesijärjestelmästä
(Word, 198kt)   (PDF, 112 kt)

Vastaava KVV-työnjohtaja on toimittettava täytetty tarkastuspöytäkirja rakennusviranomaisille käyttöönottokatselmuksessa tai viimeistään lopputarkastuksen yhteydessä.