Svenska kulturfonden har beviljat 350 000 € för konstundervisningen i Sydösterbotten

13.01.2023

Svenska kulturfonden har beviljat 350 000 euro för att stärka, bredda och höja kvaliteten på konstundervisningen i Sydösterbotten.

Staden Kristinestad är projektägare för det treåriga projektet som också ska göra konstundervisningen mer jämlik och tillgänglig och skapa en bestående framtida samarbetsstruktur.

Mellan 2022-2024 satsar Svenska kulturfonden 6 miljoner euro på konstundervisning inom ramen för SKAPA, kulturfondens strategiska satsning vars syfte är att stärka och tillgängliggöra konstundervisningen.

Mera information finns på Svenska kulturfondens webbplats.

Gå till "Aktuellt"