St Olavsleden – en pilgrimsled i Österbotten

St Olavsleden – en pilgrimsled i Österbotten

01.06.2022

Kristinestad är med och förverkligar projektet St Olav Österbotten. Projektet har som mål att skapa en europeisk kulturrutt och pilgrimsled i Österbotten. Tanken är att Österbotten ska knytas till den norsk-svenska St Olavsleden med slutmålet i Trondheim och därigenom bli en del av den nordligaste kulturrutten som är certifierad av Europarådet. Projektet pågår till slutet av året och hela pilgrimsvandringleden förväntas vara klar senast år 2031.

Projektet finansieras av Aktion Österbotten och Undervisnings- och kulturministeriet. Som projektägare fungerar Kvarnen samkommun i Kronoby och som delgenomförare fungerar KulturÖsterbotten och Kristinestads Näringslivscentral Ab. Intentionsavtalet skrevs under den 30.5.2022 på stadsstyrelsens möte.

Den kommande leden följer befintliga vandringsleder och -stigar i kommunen, alltså inga nya vandringsleder dras. Inom Kristinestad finns det 3 av 10 dagsetapper och leden kommer följa följande rutt: Sideby-Henriksdal, Henriksdal-Kristinestad, Kristinestad-Kaskö och fortsätter sedan vidare mot Vasa.

Tilläggsinformation

Carola Wiik
Projektkoordinator
Kvarnen samkommun
St Olav Österbotten
Tfn. 050-302 3670

Martin Näse
Ruttdragning och -märkning
Kvarnen Samkommun
St Olav Österbotten
Tfn. 044-294 1114

Angelique Irjala
Verkställande direktör på Kristinestads Näringslivscentral
Tfn. 040 569 3796
E-post: angelique.irjala@krs.fi

Gå till "Aktuellt"