Österbottens välfärdsområde svarar för social-, hälso- och sjukvården samt räddningstjänsterna

02.01.2023

Från och med 1.1.2023 svarar Österbottens välfärdsområde för social-, hälso- och sjukvården samt räddningstjänsterna i hela landskapet Österbotten. De tjänster som du behöver ordnas av det självstyrande Österbottens välfärdsområde (som under år 2022 var en samkommun).

Bottenhavets Hälsa fortsätter sin verksamhet och ägs fr.o.m. 1.1.2023 av Österbottens välfärdsområde och av Pihlajalinna.

Uppgifter om social- och hälsovårdstjänster publiceras/uppdateras inte längre på stadens webbplats.

Övergången till det självstyrande välfärdsområdet förutsätter inga åtgärder av dig. Du betjänas i huvudsak av samma, bekanta yrkespersoner på närmaste social- och hälsovårdsenhet samt inom specialomsorgens tjänster. I nödsituationer får du fortfarande hjälp av räddningsverkets närmaste enhet oberoende av områdesgränserna.

Du hittar elektroniska tjänster samt uppgifter om alla tjänster på webbplatserna för:
Österbottens välfärdsområde
Bottenhavets hälsa
Österbottens räddningsverk

Gå till "Aktuellt"