Kristinestad med längs den internationella EuroVelo10 cykelrutten

19.05.2023

Cykelrutten EuroVelo 10 Baltic Sea cycle route är 9100 kilometer lång och går runt Östersjöns kuster i nio länder. I Finland går rutten från Vaalimaa ända upp till Torneå.

I vår och sommar sätter man upp skyltar längs kustvägarna mellan Åbo och Vasa, också längs vägarna i Kristinestad. Rutten går längs kusten i byarna Sideby, Skaftung och Härkmeri, en bit längs riksväg 8 till Åsändan i Lappfjärd, därifrån den sedan fortsätter via Lappfjärds centrum och Lålby till Kristinestads centrum och sedan vidare längs Skrattnäsvägen.

Till största delen går rutten längs landsvägsnätet, men också längs gatunätet i kommunernas centrum. Man har försökt välja trivsamma vägar där det är lätt att nå rastställen och lokala sevärdheter.

Exempel på hur en EuroVelo vägskylt kan se ut.Bild: NTM-centralen.

NTM-centralerna samarbetar med städer och kommuner kring arbetet med att sätta upp skyltarna.

Läs mer om EuroVelo 10-cykelrutten här (på engelska).

Gå till "Aktuellt"