Kompostering av bioavfall ska fr.o.m. 1.1.2023 anmälas till avfallshanteringsmyndigheten

04.01.2023

Om du komposterar bioavfall hemma eller vid din fritidsbostad ska du fr.o.m. 1.1.2023 göra en anmälan om detta till avfallshanteringsmyndigheten. Kompostering av trädgårdsavfall behöver inte anmälas.

Anmälan kan fyllas i elektroniskt eller via en utskrivbar blankett och du behöver förnya din anmälan vart femte år. Läs mer på Botniarosks webbplats.

Gå till "Aktuellt"