Ändringar i skoltrafiken fr.o.m. 25.9.2023

19.09.2023

NTM-centralen har tillsammans med Trafikledsverket beslutat att införa en viktbegränsning för Kristinestadbron. Förändringarna genomförs under hösten 2023. Under ändringsarbetet kommer bron att ha tillfälliga trafikarrangemang och bron kan vara helt avstängd för motorfordonstrafik. Viktbegränsningen och den smalare vägbanan gäller tills bron och dess vägbank har reparerats.

Du kan läsa mer om situationen via följande länk: NTM-centralens meddelande 

Det kommer att ske ändringar i skoltrafiken. Under denna vecka kommer vi att ge mer information för vårdnadshavare om de ändrade tidtabellerna via Wilma. Ändringen träder i kraft måndagen den 25.9.2023.

Mer detaljerad information ges av:

Nina Haaranoja,
Skolskjutsansvarig
050-530 5069

Med vänlig hälsning för gott samarbete,

Maarit Söderlund
Bildningsdirektör
Kristinestad
040-556 5733

Gå till "Aktuellt"