Esiopetus

 Lukuvuosi alkaa 12.8.2020.

Suomenkielinen esikoulu sijaitsee Kristiinankaupungin uudessa päiväkodissa, Köydenpunojankatu 1.

Esikoulu ja iltis:
Marjo Sädemaa: 0405396009
Valmistava esikoulu Aino Maria Jaakkola: 0504332499

 

Esiopetus päiväkodissa on osa laajempaa varhaiskasvatuksen kokonaisuutta,
joka alkaa jo lapsen aloittaessa päivähoidossa. Päiväkodin esiopetus on
suunnitelmallista ja pitkäjänteistä opetusta ja kasvatusta. Opetuksen tavoitteena
on lapsen kokonaisvaltaisen kasvun ja kehityksen tukeminen ennen kouluikää.
Tavoitteena on myös tukea lapsen oppimaan oppimisen taitoja sekä oppimisen
ilon kokeminen.
Esiopetus perustuu Opetushallituksen hyväksymiin esiopetuksen opetussuunni-
telman perusteisiin, joiden pohjalta Kristiinankaupungissa on laadittu koko kuntaa koskeva yhteinen opetussuunnitelma. Kristiinankaupungin esiopetuksen opetussuunnitelma on pohjana päiväkotien omille esiopetuksen opetussuunnitelmille.

Kunnan järjestämä lakisääteinen, maksuton esiopetus (neljä tuntia päivässä) on tarkoitettu kaikille alle kouluikäisille lapsille vuotta ennen lapsen oppivelvollisuuden alkamista.

Anomus esikoulusta poissaoloon

Muistattehan hakea aamu-ja iltapäivähoitoa lukuvuodelle 2020-21?
 Esikoululaisilla on mahdollisuus osallistua aamu-ja iltapäivähoitoon.

 Esikoululaisten vanhemmat hakevat hoitoa Varhaiskasvatuksen webbportaalin kautta (www.kristinestad.fi ja valitsevat sitten varhaiskasvatus -> webbportaali).