Esiopetus

 

Ilmoittautuminen esikouluun lukuvuodelle 2020-2021 tapahtuu elektronisesti 10-16.2.2020 

Varhaiskasvatuksen webbportaalin kautta. Lukuvuosi alkaa 12.8.2020.

 

Esiopetus järjestetään Lapväärtin ala-asteella 2019-20 (Puh 040 359 4878)  sekä Tiukan koulukiinteistössä.

Esikoulu ja iltis:
Marjo Sädemaa: 0400954713
Aija Kirsilä: 040 359 4878
Valmistava esikoulu Aino Maria Jaakkola: 0504332499

 

Esiopetus päiväkodissa on osa laajempaa varhaiskasvatuksen kokonaisuutta,
joka alkaa jo lapsen aloittaessa päivähoidossa. Päiväkodin esiopetus on
suunnitelmallista ja pitkäjänteistä opetusta ja kasvatusta. Opetuksen tavoitteena
on lapsen kokonaisvaltaisen kasvun ja kehityksen tukeminen ennen kouluikää.
Tavoitteena on myös tukea lapsen oppimaan oppimisen taitoja sekä oppimisen
ilon kokeminen.
Esiopetus perustuu Opetushallituksen hyväksymiin esiopetuksen opetussuunni-
telman perusteisiin, joiden pohjalta Kristiinankaupungissa on laadittu koko kuntaa koskeva yhteinen opetussuunnitelma. Kristiinankaupungin esiopetuksen opetussuunnitelma on pohjana päiväkotien omille esiopetuksen opetussuunnitelmille.

Kunnan järjestämä lakisääteinen, maksuton esiopetus (neljä tuntia päivässä) on tarkoitettu kaikille alle kouluikäisille lapsille vuotta ennen lapsen oppivelvollisuuden alkamista.


Hakemus, esikoululaisten aamu- ja iltapäivähoitoa (pdf, 191 kb)

Anomus esikoulusta poissaoloon