Varhaiskasvatuksen erityisopettaja


Varhaiskasvatuksen erityisopettaja: Mia Rosengård,
puh. 0400-166 240,  mia.rosengard@krs.fi Logo som bild

Kielentukija: Jennifer Lindqvist, 0504704509, jennifer.lindqvist@krs.fi

Kielentukija: Heli Kankaanpää,  0403589834, heli.kankaanpaa@krs.fi

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja työskentelee lapsiryhmien ja yksittäisten, erityistä tukea tarvitsevien lasten kanssa. Lapsilla voi olla esim. ongelmia motoriikan, puheen kehityksen, keskittymisen, 
viivästyneen kehityksen, lukemisen ja kirjoittamisen oppimisen suhteen ja käyttäytymishäiriö sekä erilaisia 
diagnooseja.
 
Mia testaa ja kartoittaa lasten ongelmat voidakseen antaa oikeanlaista tukea ja laatii erityispedagogisia ohjelmia yhteistyössä päivähoidon henkilökunnan, vanhempien, neuvolan ja terapeuttien kanssa.

Sekä vanhemmat että päivähoitohenkilökunta voivat ottaa yhteyttä ja keskustella lasten erityistuen tarpeesta ja teemme yhdessä parhaamme, jotta lapset kasvaisivat, kehittyisivät ja oppisivat mahdollisimman hyvin.