Aamu- ja Iltapäivätoiminta

Koululaisten Aamu- ja Iltapäivätoiminta

Kristiinankaupungissa aamu- ja iltapäivätoimintaa toteutetaan koululaisten aamu- ja

iltapäivätoiminnasta annetun lain mukaisesti. Toiminnan koordinointivastuu on Kristiinankaupungin koulutuskeskuksella. Toimintaa järjestetään päivittäin ennen koulun alkua ja koulun jälkeen aamu- ja iltapäivätoimintana.

Yksi tärkeimmistä tavoitteista iltapäivätoiminnassa on antaa lapsille tuttu ja turvallinen paikka viettää koulutyön jälkeistä aikaa ja osallistua aikuisen ohjauksessa monipuoliseen ja virkistävään toimintaan.

Kristiinankaupungin tavoitteena on, että iltapäivähoitoa järjestetään tarvitseville 1.- ja 2.- luokkalaisille ja erityistuen tarpeessa oleville lapsille.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisen yhteiskunnallisena lähtökohtana on turvallisen kasvuympäristön tarjoaminen lapselle. Toiminnan keskeisenä tarkoituksena on tukea lapsen kasvua ja kehitystä sekä tukea myös perhettä ja koulua niiden kasvatustehtävässä.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan tehtävänä on lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen seuraavissa näkökulmista:

-          lapsen vapaa-ajan toiminnan ohjaaminen

-          lapsen kasvun  ja kehityksen tukeminen

-          lapsen koulunkäynnin ja oppimisen tukeminen

-          varhainen puuttuminen ja sosiaalinen vahvistaminen

 bilder3

 

 

 

 

 

 

 

 

ESIKOULUT JA AAMU-JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA 2019-20:

• suomenkielinen esikoulu sekä aamu- ja iltapäivähoito sijaitsee tilapäisesti Lapväärtin koulussa, sekä Tiukan koulukiinteistössä, uuden päiväkodin rakentamista odotellessa.

• 1-2 -luokkalaisten aamu- ja iltapäivähoito sijaitsee tilapäisesti Kantakaupungin koulussa, Köydenpunojankatu 16, kaupungin lapsille. Lapväärtissä asuvat lapset ovat aamu-ja iltapäivähoidossa Lapväärtin koulussa. 

Hakemus, koululaisten aamu- ja iltapäivähoito (pdf, 213 kb)

Esikoulu ja iltis:
Marjo Sädemaa: 0400954713
Aija Kirsilä: 040 359 4878
Valmistava esikoulu Aino Maria Jaakkola: 0503563791