Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto

Kaupunginhallitus asettaa henkilöstöjaoston kaupunginhallituksen toimikaudeksi.

Henkilöstöjaosto 2023-2025

Varsinainen jäsen  (Henkilökohtainen varajäsen)

Thomas Söderlund, puheenjohtaja (Marja Lindberg)
Anja Heinänen  (Tarja Nummela)
Carina Storhannus (Henrik Antfolk)

Esittelijänä henkilöstöpäällikkö Agneta Wedenberg, agneta.wedenberg@krs.fi

Kaupunginhallitus on erillisessä päätösvallan edelleen siirtämistä koskevassa päätöksessä määrännyt henkilöstöjaoston tehtävät.

Henkilöstöjaoston tehtävät koostuvat kahdesta pääosasta:

1. Jaoston yleiset tehtävät, eli kehittäminen, koordinointi, periaatteiden ja yleisten määräysten ja ohjeiden antaminen kaupunginvaltuuston hyväksymien kaupungin henkilöstöpolitiikan yleisten periaatteiden sekä kaupungin henkilöstöhallinnon ohjelmien, suunnitelmien ja tavoitteiden mukaisesti.  

2. Jaoston päätäntävalta, jonka puitteissa jaosto käyttää kaupunginhallitukselle kuuluvaa päätäntävaltaa mm. 

  • edustaa kaupunkia työnantajana
  • päättää KVTES, SOTE-sopimus, OVTES ja TS:n mukaisista palkoista
  • päättää henkilökohtaisen lisän myöntämisen yleisistä perusteista sekä henkilökohtaiseen lisään tarvittavien
  • varojen jakamisesta päävastuualueiden välillä
  • edustaa kaupunkia henkilöstöjärjestöjen kanssa käytävissä neuvotteluissa
  • päättää kaupungin henkilökunnalta perimien maksujen perusteista
  • päättää työterveyshuollon volyymistä ja sisällöstä
  • päättää henkilöstöhallinnon alueeseen kuuluvista yleisistä ja yhteisistä suunnitelmista ja ohjelmista.