Saavutettavuusseloste

Nykyinen versio Kristiinankaupungin verkkosivustosta on julkaistu 29.5.2019. Sivusto julkaistiin nykyisellä osoitteella kristiinankaupunki.fi vuonna 2015. Tämä seloste on laadittu 16.9.2019 ja on käyty läpi 17.8.2023.

Kristiinankaupungin verkkosivuja koskee EU:n saavutettavuusdirektiivi, jonka tavoitteena on ihmisten yhdenvertaisuus digitaalisessa yhteiskunnassa ja yhdenmukaiset vaatimukset saavutettavuudelle. Verkkosivujen kehittämisessä on huomioitu direktiivin vaatimukset ja työtä jatketaan edelleen.

Meillä on tavoite tarjota käyttäjille saavutettava verkkopalvelu. Haluamme kehittää verkkopalvelun käytettävyyttä, ymmärrettävyyttä ja selkeyttä, jotta sivuista on hyötyä kaikenlaisille käyttäjille kaikissa tilanteissa toimintarajoitteista huolimatta.

Verkkosivuston saavutettavuus

Kristiinankaupungin verkkosivusto vastaa suurilta osin Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1:ssä esitettyjen vaatimusten tasoja A ja AA.

Verkkopalvelun saavutettavuus on arvioitu kohtuullisen hyväksi. Havainnoimme jatkuvasti sivuston saavutettavuuteen liittyviä epäkohtia sekä manuaalisesti että apuohjelmien avulla ja korjaamme sivustossa ja sen sisällössä havaittuja saavutettavuuspuutteita.

Havaitut puutteet

Joillakin sivuilla on liitteinä pdf-dokumentteja. Pääosin ne ovat tehty saavutettavuuden menetelmiä käyttäen, mutta osassa on puutteita. Näistä osa on ennen 23.9.2018 julkaistuja tiedostoja. Liitettäessä sivustolle uusia pdf-dokumentteja saavutettavuus tullaan huomioimaan.

Useilla sivuilla puuttuvat tekstivastineet (kuvalinkit, kuvat). Useimmissa tapauksissa kyseessä ovat ns. koristeelliset kuvat, jotka sisällön kannalta eivät ole oleellisia.

Ulkoisista palveluista tuotu tieto

  • Sivulle ”tapahtumia” sekä verkkosivuston aloitussivulla olevalle palstalle ”tapahtumakalenteri” tietoja poimitaan Pohjanmaan tapahtumakalenterista. Tapahtumakalenteria hallinnoi Pohjanmaan liitto, mutta yksityishenkilöt ja yhdistykset vievät kalenteriin tietoja, minkä vuoksi saavutettavuudessa voi olla puutteita.
  • Sivulle ”avoimet työpaikat” tietoa tuodaan Kuntarekry-palvelusta.


Parannusehdotuksia

Teemme jatkuvasti työtä tunnistettujen epäkohtien korjaamiseksi. Parantaaksemme sivuston saavutettavuutta otamme kiitollisuudella vastaan palautetta, kysymyksiä ja parannusehdotuksia palaute-lomakkeen kautta tai sähköpostilla osoitteeseen kristiinankaupunki@krs.fi

Saavutettavuuskantelu ja saavutettavuusselvityspyyntö

Mikäli Kristiinankaupungin kaupunki antaa saavutettavuuspalautteeseen epätyydyttävän vastauksen tai ei anna pyydettyä sisältöä saavutettavassa muodossa, voit tehdä sivustosta saavutettavuuskantelun tai saavutettavuusselvityspyynnön.
 
Suomessa saavutettavuuden valvontaviranomaisena toimii Etelä-Suomen aluehallintovirasto (ESAVI). ESAVIn Saavutettavuusvaatimukset.fi -sivustolta löydät ohjeet ja osoitteet mahdollisiin jatkotoimenpiteisiin.