Käynnissä olevia hankkeita

Lappfjärds folhögskola

Lafo kansanmusiikkikeskus

Kansanmusiikkikeskus on kansanmusiikin koulutus-, jatkokoulutus-, kehitys- ja verkostoitumisalusta vakiintuneille, uusille ja tuleville kulttuurintuottajille, joihin lukeutuu pelimanneja, tanssijoita ja muita kansankulttuurin harjoittajia. Kansanmusiikkikeskuksen tehtävänä on tuoda esiin, säilyttää ja ylläpitää musiikkia, tanssia ja kansankulttuurin perinteitä. Verkosto toimii ensisijaisesti Suomen ruotsinkielisillä alueilla, mutta myös yhteistyössä sekä kansallisen että kansainvälisen tason toimijoiden kanssa. Säilyttämällä ja ylläpitämällä perinteitä voimme välittää edelleen tietoa kansankulttuurista ja aineettomasta kulttuuriperinnöstä sekä vahvistaa Suomen ruotsinkielisten alueiden kansankulttuuria ja aineetonta kulttuuriperintöä. Hanke kestää 31.12.2023 saakka ja sen osarahoittajina toimivat Svenska folkskolans vänner ja Svenska Kulturfonden. www.lafofolkmusikcenter.fi 

Härkmeren purpurin dokumentointi ja tanssin uusi ensiesitys

Menuetilla on ollut vahva asema Suupohjan rannikkoseudulla sekä musiikkina että kansantanssina. Sekä Tiukan menuetti että Lapväärtin menuetti ovat tarkkaan dokumentoituja ja niistä on olemassa melko uusi versio. Sitä vastoin Härkmeren purpuria ei ole dokumentoitu yhtä hyvin, minkä vuoksi se ei ole yhtä hyvin tunnettu. Tämän hankkeen tarkoituksen on dokumentoida Härkmeren purpuri sekä nuottien että tanssin kuvauksen muodossa.  Tavoitteena on dokumentoida Härkmeren purpurin musiikki ja tanssin vuorot sekä koota materiaali ja mahdollistaa tanssin tulevaisuuden esitykset sekä restauroida ja synkronoida ääni ja kuva. Haluamme tämän hankkeen avulla nostaa esiin tällä hetkellä unohduksissa oleva perinne Härkmeressä, jossa ei enää ole aktiivisia kansantanssin harrastajia eikä pelimanneja. Hanke kestää 31.12.2023 saakka ja sen rahoittajana toimii Svenska Kulturfonden.

Lafo Songwriters Academy

Lafo Songwriters Academy on Ammattikorkeakoulu Novian ja Lapväärtin kansanopiston yhteistyöhanke liittyen kattavaan laulunkirjoitus-, musiikkituotanto- ja musiikinhallinnointikoulutukseen. Koulutus sopii täydellisesti lauluntekijöille, tuottajille, top-linerseille ja muusikoille, jotka haluavat kehittää kansainvälisen tason osaamistaan. Hanketta johtaa palkittu lauluntekijä ja tuottaja Janne Hyöty. Hanke kestää 31.12.2023 saakka ja sen rahoittajana toimii Svenska Kulturfonden. www.lafosongwritersacademy.com 
 

På läsande fot

Kristiinankaupunki osallistuu yhdessä usean muun kunnan kanssa ”På läsande fot” -nimiseen lukemista edistävään hankkeeseen. Hankkeella halutaan luoda kuntien välinen pysyvä yhteistyöverkosto, jonka tavoitteena on edistää lukemista ja johon kuuluu mm. varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja kirjaston edustajia sekä toimijoita. Lisäksi luodaan perusta säännöllisesti toistuvalle lastenkirjallisuuden festivaalille.
(09.10.2020) Lisätietoa hankkeesta På läsande fot.

Avoin kunta: toiminnan strateginen uudistaminen asukas keskiössä

Kristiinankaupunki, Riihimäki, Hämeenlinna, Vaasa ja Pedersöre ovat saaneet valtiovarainministeriön rahoituksen yhteiseen hankkeeseen, jonka tavoitteena on kuntapalvelujen ja toimintatapojen pysyvä parantaminen entistä asukaslähtöisimmiksi. Ministeriö on myöntänyt Avoin kunta: toiminnan strateginen uudistaminen asukas keskiössä -hankkeelle runsaan miljoona euron rahoituksen tämän vuoden tammikuun ja ensi vuoden lokakuun väliseksi ajaksi.
Alkuperäinen hankeaika: tammikuu 2021 - lokakuu 2022, hanke on saanut jatkoaikaa maaliskuuhun 2023. Lisätietoa Avoin kunta-hankkeesta.

Hanketoimintaa - Kristiinankaupungin elinkeinokeskus Oy

Elinkeinokeskuksessa on käynnissä samanaikaisesti monta eri hanketta. Tietoa näistä löytyy elinkeinokeskuksen verkkosivustolta.