Nordi - Undantagslov och avgörande av planeringsbehov

I enlighet med markanvändnings- och bygglagens (MBL) 173 § samt i enlighet med markanvändnings- och byggförordningens (MBF) 86 § kungörs ärendet.

Nordi Oy ansöker undantagslov och om avgörande som gäller planeringsbehov för byggande av solkraftverk i Kristinestad. Projektområdet består huvudsakligen av före detta Kristinestads avstjälpningsplats för samhällsavfall och deponeringsområdet för aska som använts av PVO-Lämpövoimas kolkraftverk. Det planerade solkraftverket är beläget i Lålby på fastigheterna 287-407-13-34, 287-407-13-71, 287-407-13-70, 287-407-13-94 och 287-421-15-24. Området är planerat.

Innan ärendet avgörs beredes grannarna och andra vars boende, arbete eller övriga förhållande projektet betydligt kan påverkas, tillfälle att göra en skriftlig anmärkning i ärendet enligt MBL 173 § och MBF 86 §. Anmärkningar gällande ärendet skall inlämnas senast 25.08.2023, kl. 15.00. Skriftliga anmärkningarna sänds till Serviceområdet för tekniska tjänster, adress Lappfjärdsvägen 10, 64100 Kristinestad.

Även elektroniska blanketten "Anmärkning mot planeringsbehovet" kan användas.

Bilagor:

Suunnittelutarve- ja poikkeuslupahakemus Lålbyn aurinkovoimala, Kristiinankaupunki (pdf, 2,06 mb)

Karta 1 (pdf, 0,4 mb)

Karta 2 (pdf, 15,5 mb)

Karta 3 (pdf, 11,6 mb)

 

Serviceområdet för tekniska tjänster