Ohjeet lomakkeen täyttämiseen

Kiinteistön tiedot

Rakennusten lukumäärä

Vain yli 6msuuret kiinteistöllä sijaitsevat rakennelmat ilmoitetaan. Ei koske leikkimökkejä, koirankoppeja yms. Rakennuksen koosta huolimatta pihasaunat ja grillikodat on aina ilmoitettava! Mikäli kiinteistöllä ei ole rakennuksia, rastita "kiinteistöllä ei ole rakennuksia" -ruutu. 

Kiinteistötunnus
Kiinteistötunnus on 287- alkuinen tunnus, esimerkiksi 287-123-45-687. Tunnuksen voi tarkistaa esimerkiksi kiinteistöveropäätöksestä tai lainhuutotodistuksesta. 

Katuosoite
Ilmoita tässä kohtaa kiinteistön katuosoite. Omistajan/yrityksen tiedot ilmoitetaan omassa kohdassa. 

Rakennukset

Kiinteistöjen ilmoituslomakkeessa on tilaa yhdelle (1) rakennukselle ja kahdelle (2) huoneistolle. Mikäli kiinteistöllä on enemmän rakennuksia, täytä "rakennusten ilmoitusomake", jossa on tilaa kolmelle (3) lisärakennukselle, joissa on tilaa kussakin kahdelle (2) huoneistolle. 

Pääasiallinen käyttötarkoitus
Käyttötarkoitus ilmoitetaan sen mukaan, mihin suurinta osaa rakennuksen kerrosalasta käytetään. Asuinrakennukseksi lasketaan sellaiset rakennukset, joiden kerrosalasta vähintään puolet on asuinhuoneistoalaa. 

Valmistumisvuosi

Mikäli ei tiedetä rakennuksen valmistumisvuotta, ilmoita arvioitu valmistumisvuosi. 

Kerrosala
Kerrosala tarkoittaa rakennuksen kaikkien kerrosten yhteenlaskettua pinta-alaa ulkomitoin. Kellarin tai ullakon ala lasketaan kerrosalaan mukaan, mikäli ne ovat lämpöeristettyjä tai niissä on rakennuksen pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaisia tiloja. Kerrosala on tarkistettava mittaamalla. Ei lasketa parvekkeita, katoksia eikä alle 160cm korkeita tiloja. 

Kerrosluku
Kerroslukuun lasketaan kokonaan tai pääasiallisesti maanpinnan yläpuolella olevat kerrokset, joissa on rakennuksen pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaisia tiloja. Kerrosluku ilmoitetaan aina kokonaislukuna. 

Rakennukseen liitetyt verkostot
Jätevedet johdetaan kunnalliseen viemäriin, osuuskunnan viemäriin tai paikalliseen imeytyskenttään. Vesijohto johdetaan rakennukseen, vesiosuuskunnan-, kunnan vesijohdolla tai paikallisesta kaivosta. Sähkö: onko kiinteistö liitetty sähkönjakeluverkkoon.

Huoneistotyyppi ja -ala
Tämä kohta tulee täyttää jokaisesta huoneistosta erikseen. Mikäli rakennuksessa on enemmän huoneistoja, tulee täyttää Maistraatin RH2-lomake. Lomake on tulostettavissa DVV:n sivulta tai sen voi noutaa Kristiinankaupungin teknisen palvelualueen keskuksesta.

Keittiö
Ruoanlaittoa varten varattu huone. 

Keittokomero
Ruoanlaittoa varten varattu tila, onka huoneala on alle 7 m2.

Keittotila
Ruoanlaittoa varten varattu tila, joka on avoyhteydessä muihin asuintiloihin. Voidaan tarkoittaa myös muuhun asumiskäyttöön kuuluvaa tilaa, joka on varustettu keittövarustein. 

Tupakeittiö
Keittiö, jossa on oleskelutila. 

Perusparannus

Perusparannuksella tarkoitetaan kiinteistön laatutason muuttamista olennaisesti alkuperäistä tasoa paremmaksi.