Rakennuskannantarkastus

Selvityksen lähtökohdat

Kristiinankaupungissa on päätetty suorittaa rakennuskannantarkastusprojekti. Tarkoituksena on varmistaa kaupungin kiinteistönomistajien tasavertainen kohtelu inventoimalla kunnan rakennukset ja päivittää tiedot eri viranomaisten rekistereihin. Näitä rekistereitä ovat mm. kaupungin rakennuskanta, väestörekisterikeskuksen tiedot sekä verohallinnon tiedot. 

Tarkastuksessa käydään läpi Kristiinankaupungin kaikki kiinteistöt. Kartoitus tehdään alueittain. Touko- ja kesäkuussa 2022 pilottiprojekti on ollut ajankohtainen Dagsmarkin kylän keskusalueella. Ulkopuolinen konsultti on suorittanut projektin viikoilla 22 (30.5-5.6) ja 24 (13-19.6).