Kiinteistönmuodostus

 

Lohkominen

Tontti, jota ei ole muodostettu voimassa olevan asemakaavan ja tonttijaon mukaisesti, on rakennuskiellossa. Tontin lohkominen pannaan vireille siten, että tontin tai tontinosan omistaja anoo tontin lohkomista. Lohkominen tulee myös vireille automaattisesti sen jälkeen kun maanmittauslaitos on myöntänyt lainhuudon määräalalle.
Lohkomistoimituksessa vahvistetaan tontin rajat ja pinta-ala, perustetaan tonttia koskevia mahdollisia rasitteita, ratkaistaan onko tontilla osuuksia yhteismaiden etuuksissa jne.

Toimituksen saatua lain voiman tontti merkitään erillisenä kiinteistönä kaupungin kiinteistörekisteriin, joka on osa maanlaajuista kiinteistötietojärjestelmää (valtion). Annamme myös otteita kiinteistörekisteristä (18 €)

Muut toimitukset

Suoritamme myös muita kiinteistönmuodostuslain mukaisia toimituksia, joista tavallisimpia ovat rajankäynti ja rasitetoimitukset.
Asemakaavoitettujen alueiden ulkopuolella (maaseudulla) ja myös ranta-asemakaava-alueilla maanmittauslaitos hoitaa kaikki kiinteistötoimitukset ja myös kiinteistörekisteriä.

Hakemus (pdf, 46 kt)

Hintatiedot (pdf, 156 kt)

Yhteyshenkilö

Lauri Koskinen, vt. maankäyttöpäällikkö
Puh. 040 356 6450

Magnus Storsjö, mittausteknikko
Puh. 050 350 2736

S-posti: etunimi.sukunimi@krs.fi
Osoite: Lapväärtintie 10, 64100 KRISTIINANKAUPUNKI