Mittaustoimi

Yleistä

Mittausosasto hoitaa kiinteistönmuodostustehtävät asemakaava-alueilla (tonttijaot, tontin lohkomiset ja yleisten alueiden lohkomiset). Asemakaava-alueiden ulkopuolella Maanmittauslaitos (www.maanmittauslaitos.fi/) hoitaa kiinteistönmuodostustehtävät.

Maankäyttöpäällikkö toimii toimitusinsinöörinä.

Me suoritamme ne viranomaistehtävät jotka koskevat uusien rakennuksien maastoon merkitsemiset ja sijaintikatselmukset.

Mittausosasto ylläpitää kaupungin pohjakartat ja osoitekartat ja vastaa kaupungin vuokratoiminnasta.

Mittausosasto hoitaa myös erilaiset maastomittaukset, esim.:

– kartoitukset

– talojen paikanmerkitsemiset

– sijaintikatselmukset

– tarkistusmittaukset (rakennukset, tiet ym.)