Kiinteistönmuodostus

 

Lohkominen

Tontti, jota ei ole muodostettu voimassa olevan asemakaavan ja tonttijaon mukaisesti, on rakennuskiellossa. Tontin lohkominen pannaan vireille siten, että tontin tai tontinosan omistaja anoo tontin lohkomista. Lohkominen tulee myös vireille automaattisesti sen jälkeen kun maanmittauslaitos on myöntänyt lainhuudon määräalalle.
Lohkomistoimituksessa vahvistetaan tontin rajat ja pinta-ala, perustetaan tonttia koskevia mahdollisia rasitteita, ratkaistaan onko tontilla osuuksia yhteismaiden etuuksissa jne.

Toimituksen saatua lain voiman tontti merkitään erillisenä kiinteistönä kaupungin kiinteistörekisteriin, joka on osa maanlaajuista kiinteistötietojärjestelmää (valtion). Annamme myös otteita kiinteistörekisteristä (18 €)

Muut toimitukset

Suoritamme myös muita kiinteistönmuodostuslain mukaisia toimituksia, joista tavallisimpia ovat rajankäynti ja rasitetoimitukset.
Asemakaavoitettujen alueiden ulkopuolella (maaseudulla) ja myös ranta-asemakaava-alueilla maanmittauslaitos hoitaa kaikki kiinteistötoimitukset ja myös kiinteistörekisteriä.

Hakemus

Hintatiedot

Yhteyshenkilö

Tony Östersund, maankäyttöpäällikkö
Puh: 06-221 6233, 040-356 6450
Faksi: 06-221 6285
sähköposti: etunimi.sukunimi@krs.fi
Osoite: Lapväärtintie 10, 64100 KRISTIINANKAUPUNKI