Kaavoitus ja kartat

Maankäyttö- ja rakennuslaki ohjaavat kaupungin kaavoitustoimintaa. Tavoitteenamme on, että asumiseen ja teolliseen toimintaan tarvittavia tontteja on aina saatavilla. Kaavoja on uudistettava sitä mukaa kuin ne vanhenevat ja muutosvaatimuksia ajankohtaistuu.

Kristiinankaupunki omistaa 2 700 ha maa-alueita, joka voidaan kaavoittaa eri tarkoituksiin kuten loma-asuntoja, ympärivuotista asumista sekä teollista toimintaa varten. Suuremmille kyläkeskuksille on laadittu yleiskaavoja ja asemakaavoja on Kristiinankaupungin lisäksi pienemmässä laajuudessa Lapväärtissä.

Yleis- ja asemakaavat hyväksyy kaupunginvaltuusto ja niiden valmistelu kuuluu tekniselle keskukselle. Kaavoitus etenee pääasiallisesti seuraavien valmisteluvaiheiden mukaisesti:

  • Osallisuus- ja arviointisuunnitelma
  • Kaavaluonnos
  • Kaavaehdotus
  • Hyväksyminen

Kuntalaisille ja osallisille varataan mahdollisuus tutustua kaavoihin yllä mainituissa vaiheissa. Asiat kuulutetaan tavanomaisessa järjestyksessä ja ne ovat nähtävinä www-sivuillamme.

Kaavoitusasioita hoitaa kaavoituskoordinaattori Markku Niskala.

Kristiinankaupungin kaavoituskatsaus 2023 (pdf, 1,0 mt)