Kristiinankaupungintien pohjoispuolen osayleiskaava

Kaavaluonnos nähtävillä 

Kaavaluonnos on nähtävillä 8.1.2024 saakka.

Palaute toimitetaan kirjallisesti osoitteeseen: PL 13, 64101 Kristiinankaupunki (kuoreen merkintä Kristiinankaupungintien pohjoispuolen osayleiskaava ) ja on jätettävä 8.1.2024 mennessä. Myös sähköinen lomake "Mielipide kaava-asiassa" on käytettävissä. 

Kaavaselostus (5,03 mb)

OAS(983 kb)

Kaavakartta (1,55 mb)

Luontoselvitys, aurinkopuisto ( 9,62 mb ruotsiksi)

Luontoselvitys (21,17 mb)

Rakennetun kulttuuriympäristön selvitys (6,68 mb)

Arkeologinen selvitys (4,11 mb)

Yhteenveto verkkokyselystä (1,17 mb)

Palauteraportti (800 kb)

Ilmastovaikutusten arviointi (1,27 mb)

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tiedotustilaisuudessa 26.10.2023 esitetty aineisto

Alustava luonnos Kristiinankaupungintien pohjoispuolen osayleiskaavasta

Kaavaluonnos liitteineen tulee yleisesti nähtäville sen jälkeen kun kaavoitusjaosto on 23.11.2023 käsitellyt asian. Huom! kaavaluonnos on edelleen valmisteltavana ennen kuin se julkaistaan virallisesti.

Projoplan/ Petri Tuormalan esitys (pdf 5,10 MB)

Kristinestad Solpark:n esittely

Sweco/ Filemon Wolframin esitys (pdf 2,40 MB)

----------------------------------------------------------------------------

Kristiinankaupungintien pohjoispuolen osayleiskaava

Kristiinankaupungintien pohjoispuolen osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on yleisesti nähtävillä 9.2-11.3.2023 kaupungin verkkosivuilla.

Kirjallisesti palaute toimitetaan osoitteeseen: PL 13, 64101 Kristiinankaupunki (kuoreen merkintä " Kristiinankaupungintien pohjoispuolen osayleiskaava") ja on jätettävä 11.3.2023 mennessä. 

Liitteet:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf, 1,76 mb)

Osallisille suunnattu lähtötietokysely

Tämän kyselyn tarkoituksena on kerätä lähtötietoja sekä kehittämisideoita osayleiskaavatyön valmisteluun. Kaavatyön lopulliset tavoitteet täydentyvät kaavan laadintaprosessin aikana yhteistyössä osallisten kanssa.

Kyselyyn vastaaminen kestää n.10 min. Voit vastata kyselyyn anonyymisti. Vastauksista saatuja tietoja hyödynnetään osayleiskaavan valmistelussa.

Suunnittelualuetta voit tarkastella kaupungin karttapalvelussa.