Kristiinankaupungin nuorisovaltuusto

Kristiinankaupungin nuorisovaltuusto 
- Poliittisesti sitoutumaton vaikuttamistaho
- Monikielinen
- Jäsenet 13-25-vuotiaita
- Työskentelee nuoria koskevien asioiden parissa
- Pyrkii parantamaan nuorten oloja Kristiinankaupungissa

Jäsenet 2023: Aura Koivuluoma (puheenjohtaja), Niko Widberg (varapuheenjohtaja), Sara Kuja-Halkola (sihteeri), Jenna Ojanperä, Jesse Pihlaja, Maya Rosenlund, Line Björklund, Martin Porander


Jos haluat olla mukana vaikuttamassa nuorten tilanteeseen Kristiinankaupungissa, tule mukaan Nuorisovaltuustoon vuonna 2024!

ILMOITTAUTUMINEN 2024


Nuorisovaltuuston toimintaohjelma

Linjaukset nuorisovaltuuston työlle.

Lasten ja nuorten osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien lisäämiseksi on tärkeää ottaa huomioon heidän mielipiteensä.

Nuorisolain (2006) tavoitteena on tukea nuorten kehitystä ja itsenäistymisprosessia, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja vahvistaa heidän sosiaalista identiteettiään sekä parantaa heidän kasvu- ja elinehtojaan. Tämän lain mukaan nuorille tulee järjestää mahdollisuus osallistua paikallista ja alueellista nuorisotyötä ja -politiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn. Lisäksi nuoria on kuultava heitä koskevissa asioissa. Lastensuojelulain (2008) mukaan painopisteenä on ”Lapsen etu” (YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus). Lain tarkoituksena on turvata lasten oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen.

Vapaa-aika ja terveys

Aktiivinen vapaa-aika ja merkitykselliset vapaa-ajanharrastukset edistävät terveyttä ja hyvinvointia. Nuorisovaltuusto pyrkii lisäämään yhteistyötä muiden tahojen, yhdistysten ja ryhmien kanssa sekä kehittämään kohtaamispaikkoja, tapahtumia ja vapaa-ajantoimintaa koko kunnassa ja parantamaan tarjolla olevien aktiviteettien markkinointia. Nuorisovaltuusto keskittyy erityisesti kaksikielisten toimintamuotojen luomiseen tekemällä aloitteita koulujen yhteisiksi teemapäiviksi ja järjestämällä erilaisia tapahtumia vapaa-aikana.

Koulutus

Nuorisovaltuusto haluaa korostaa Kristiinankaupungin koulutuksen hyvää laatua sekä toisen asteen koulutuksen säilyttämisen merkitystä kunnassa tuomalla aktiivisesti esiin nuorten mielipiteitä koulutusasioista. Nuorisovaltuusto haluaa myötävaikuttaa viihtyvyyden ja hyvän kouluympäristön luomiseen. Nuorisovaltuuston mottona on nollatoleranssi kiusaamisen suhteen. Ruotsin- ja suomenkielisten koulujen välistä yhteistyötä tulee vahvistaa ja kehittää jo ala-asteelta lähtien. Kaikille asteille tulee luoda paremmat edellytykset järjestää yhteisiä (vapaaehtoisia) kursseja, koulutuslinjoja, teemapäiviä ja tutustumiskäyntejä sekä luokkaretkiä.

Yhteistyö

Nuorisovaltuusto haluaa korostaa yhteistyön kehittämiseen ja kaikkien tasojen yhteisiin aktiviteetteihin tähtääviä panostuksia. Tavoitteisiin sisältyy myös yhteistyön kehittäminen paikallisella, alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla, ja antaa Kristiinankaupungin nuorille mahdollisuus osallistua sekä kansalliseen että kansainväliseen esim. Cittaslow-verkoston ja eurooppalaisen nuorisoverkoston (YEPP) nuorisovaihtoon ja työpajoihin.

Osallisuus, sitoutuneisuus ja vaikuttaminen

Nuorisovaltuusto haluaa myötävaikuttaa Kristiinankaupungin kehittämiseen nuorten ehdoilla ja toimia viestintäkanavana yhteiskunnan nuorten ja kaupungin päätöksentekijöiden välillä. Järjestämällä kokouksia ja tekemällä aktiivisesti aloitteita nuorisovaltuusto käy aktiivista keskustelua kaupungin päättäjien ja viranhaltijoiden kanssa. Nuorisovaltuustolla on edustaja seuraavissa lautakunnissa: suomenkielinen koulutuslautakunta, hyvinvointilautakunta, tekninen lautakunta, ruotsinkielinen koulutuslautakunta. Sen lisäksi nuorisovaltuustolla on edustaja kaupunginvaltuustossa, museotoimikunnassa ja paluumuuttajatyöryhmässä.

Työpaikat ja yrittäjyys

Nuorisovaltuusto työskentelee luodakseen edellytyksiä yrittämiselle, yritystoiminnalle ja koulutukselle järjestämällä yhteistyössä muiden tahojen kanssa työpajoja, seminaareja ja teemapäivä tekemällä yhteistyötä koulujen nuori yrittäjyys -toiminnan kanssa. Kesätyö on tärkeää nuorille työkokemuksen ja oman tienestin kannalta, ja nuorisovaltuusto työskentelee myös sen eteen, että nuorilla olisi paremmat mahdollisuudet saada kesätöitä ja harjoittelupaikkoja.


Onko sinulla kysymyksiä? Ehdotuksia?
Haluatko liittyä jäseneksi?

Yhteystiedot:

Jessica Bårdsnes, nuorisotyön toiminnanjohtaja,
puh. 040 508 5240
sähköposti: jessica.bardsnes@krs.fi