Taidekasvatus, taiteen perusopetus

suomenk. logo

 

 

 

 

 


Kulttuuriopetussuunnitelma avautuu klikkaamalla logoa.

 

Kristiinankaupungin, Kaskisten ja Karijoen koulujen
K U L T T U U R I O P E T U S S U U N N I T E L M A

Kulttuuriopetussuunnitelman tavoitteena on antaa oppilaalle / opiskelijalle peruskoulun ja lukion aikana asteittain etenevä kulttuurinen yleissivistys, tukea kulttuuri-identiteetin muodostumista ja vahvistaa kulttuurien moninaisuuden ymmärtämistä. Kulttuurimme kaksikielisyys ja verkostoituminen yli kielirajojen antaa merkittävän lisäarvon. Kulttuuriopetus vahvistaa oman kulttuurin tuntemusta ja kehittää myös oppilaan / opiskelijan ilmaisukykyä, luovuutta ja itsetuntoa.

Taideopetus
Kristiinankaupungissa voit opiskella ja harrastaa monipuolisesti taiteen eri lajeja.
Oppilaitokset tarjoavat kuvataiteen, musiikin, tanssin ja käsityön perusopetusta.
Taiteen perusopetus on tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää, ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää eri taiteenalojen opetusta. Se antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua alan jatko-opintoihin.

 

Taiteen perusopetusta Kristiinankaupungissa järjestävät:


Axxellissa, Lapväärtissä on tarjolla nuorille ja aikuisille monipuolista ammattikoulutusta musiikin (rock, pop, jazz) ja äänitekniikan alalla sekä rytmimusiikin tuotannossa, kiehtovassa ympäristössä... lue lisää >

axxell logo


Kristiinankaupungin kansalaisopisto tarjoaa monipuolista opetusta... lue lisää >

CulturaStudia Kansalaisopisto

Musiikkiopisto Legato on Suupohjan rannikkoalueen oma musiikki- ja tanssiopisto... lue lisää >
legato logo