Lasten ja nuorten taiteen perusopetus

Kristiinankaupungissa annetaan kuvataiteen ja käsityön opetusta lapsille ja nuorille. Ilmoittautumiset käsityöopettajalle Helbe Pajari, 0504645560 tai sihteerille Alexandra Teir, 0401544805.

Taiteen perusopetus on ensisijaisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua tavoitteellista ja tasolta toiselle taiteen eri aloilla etenevää opetusta. Opetussuunnitelman yleisenä tavoitteena on luoda oppilaille uusia mahdollisuuksia ymmärtää taidetta ja kulttuuria sekä edistää oppilaiden kykyä luovaan ajatteluun ja toimintaan.

A C Hantverk 4 A C tygtryck

Kuvataide

Kuvataiteen yleisen oppimäärän tavoitteena on kehittää oppilaan kykyä ilmaista itseään kuvallisesti, tulkita kuvaa ja arvioida sitä kriittisesti. Kuvataideopetuksessa oppilasta ohjataan ilmaisemaan ajatuksiaan, mielikuviaan ja tunteitaan kuvallisesti sekä sanallistamaan työskentelyään ja käyttämään monipuolisesti eri materiaaleja sekä tekniikoita.

Kurssi-ilmoittautumiset netin kautta, osoite: www.opistopalvelut.fi/kristinestad 

Käsityö

Käsityön opetuksen tavoitteena on, että oppilas ymmärtää käsityön merkityksen ihmisen hyvinvoinnille. Oppilas saa harjoitella suunnittelua, käsityötaitoja, luovuutta ja ilmaisua sekä mahdollisuuden tuntea käsillä tekemisen onnistumisen iloa.

Opetussisällöt valitaan niin, että oppilaan taidot ja tiedot, tekniikoiden ja materiaalien sekä työvälineiden monipuolinen tuntemus ja hallinta kehittyvät.

Kurssi-ilmoittautumiset netin kautta, osoite: www.opistopalvelut.fi/kristinestad 

A C Hantverk 1 A C Hantverk 2