Kotouttamispalvelu

14.09.2023

Elokuusta lähtien Kristiinankaupungilla on oma kotouttamiskoordinaattori. Tehtäviin kuuluu yhdessä muiden kanssa työskennellä sen eteen, että henkilöt jotka muuttavat Kristiinankaupunkiin kotoutuisivat, eli voivat olla osallisina yhteiskunnassa, oppisivat kieltä, löytäisivät töitä ja vapaa-ajanharrastuksia jne.

Kotouttamiskoordinaattori antaa neuvontaa ja ohjausta, tekee alkuhaastatteluja ja osallistuu kotoutumissuunnitelmien tekoon maahanmuuttaneille. Työtehtäviin kuuluu myös koordinoida ja yhdessä muiden kunnan yksiköiden, viranomaisten ja muiden toimijoiden kanssa suunnitella ja kehittää kunnan kotoutumista edistäviä palveluita.

Kotouttamiskoordinaattorin, Anette Hakalan, työpiste on Asiointipisteessä, osoitteessa Merikatu 47.

Anette Hakala, puh. +358 40 628 8030, anette.hakala@krs.fi  

 

Integration services

Since August, Kristinestad has its own integration coordinator. Her task is, in collaboration with others, to help individuals who have moved to Kristinestad integrate into the community. This means encouraging and enabling them to participate in society, learn the language, find employment, engage in leisure activities, and more.

Our integration coordinator provides advice and guidance, conducts initial assessments, and participates in the creation of integration plans for immigrants. Responsibilities also include coordinating and, in collaboration with various municipal departments, other authorities and stakeholders, planning and developing the municipality's integration-promoting services.

Our integration coordinator Anette Hakala has her office at the Service Point located at Sjögatan 47.

Contact: Anette Hakala, tel. +358 40 628 8030, anette.hakala@krs.fi    

Siirry "Uutiset"-sivulle