Kaupunginhallitus hyväksyi tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 2023

27.03.2024

Kaupunginhallitus hyväksyi maanantaina 25.3.2024 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 2023 ja luovuttaa sen tilintarkastajille. Tilintarkastuksen jälkeen kaupunginvaltuusto käsittelee tilinpäätöksen.

tilinpäätös, infografiikka.

Vuoden 2023 talousarvio oli talousarviomuutosten jälkeen ylijäämäinen. Budjetoitu tulos ja tilikauden tulos oli 1,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Toimintatuotot nousivat 8,3 miljoonaa euroon, josta vuokrat muodostivat 37,6 %. Toimintakulut nousivat 27,1 miljoonaan euroon, josta 60,1 % muodostui henkilökuluista.

Koulutuksen palvelualueen toimintakate ylitti talousarvion 432 983 eurolla. Suurin syy ylitykseen oli henkilöstökulut. Teknisen palvelualue ylitti talousavion 207 202 eurolla, kun Lålbyn kaatopaikan sulkemiseen liittyvät toimenpiteet ylittivät kustannusarviot. Elinvoimaisuuden ja hyvinvoinnin palvelualueet pysyivät kaupunginvaltuuston myöntämien nettomäärärahojen puitteissa. Tilinpäätöstä ei ole hyväksytty suomenkielisessä koulutuslautakunnassa eikä ruotsinkielisessä koulutuslautakunnassa, mutta tekninen lautakunta ja hyvinvointilautakunta ovat hyväksyneet tilinpäätöksen.

Verotulot kehittyivät suotuisasti vuoden 2023 aikana, mikä johtui lähinnä soteuudistukseen liittyviin kertaluonteisiin eriin. Verotulot olivat 15,7 miljoonaa euroa. Kiinteistövero muodosti viidesosan kunnan verotuloista. Valtionosuudet olivat myös poikkeuksellisen suuret, kun valmistavan opetuksen oppilasmäärä nousi väliaikaisesti reiluun sataan oppilaaseen.

Suunnitelman mukaiset poistot olivat edellisvuotta korkeammalla tasolla, poistopohjaa kasvattivat mm. katujen ja teiden poikkeuksellisen suuret investointikulut. Tulosta rasitti myös kertaluonteinen alaskirjaus, kun Selkämeren sairaalan B-osan tasearvo kirjattiin nollaan.

Investointimenot olivat 4,8 miljoonaa euroa ja rahoitusosuudet investointimenoihin 935 210 euroa. Lainakanta laski 3,7 miljoonalla eurolla vuonna 2023, kun edellisvuoden menoihin käytettiin edellisvuoden vahvaa kassaa.

Kaupunkikonserni supistui sote-uudistuksen seurauksena, kun sote-toimintaan liittyvät kuntayhtymät siirtyivät hyvinvointialueille. Tämä pienensi myös kaupungin tasetta, kun omistukset kirjattiin kunnan peruspääomaa vastaan. Konsernin tulos oli 1,6 miljoonaa ylijäämäinen ja lainakanta pieneni 1 804 eurolla per asukas.

Siirry "Uutiset"-sivulle