Kaupunginhallituksen päätöksiä 10.6.2024

11.06.2024

Kaupunginhallitus kokoontui maanantaina 10.6.2024 käsittelemään esityslistalla mainitut asiat. Esityslista kokonaisuudessaan löytyy tästä.

Kokouspöytäkirja julkaistaan kaupungin verkkosivustolla, kun se on valmis.

Kokouksessa päätettiin muun muassa seuraavat asiat:

Talousarvion seurantaraportti 1/2024

Toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista. Kaupunginvaltuustolle raportoidaan talousarvion toteutumisesta kolme kertaa vuoden aikana. Ensimmäinen raportti laaditaan tilanteen 30.4. mukaan ja siinä selostetaan vain talouden tulosta sekä mahdollisia poikkeamia taloudessa ja toiminnassa.

 • Toimintatuotot ovat kehittyneet alkuvuonna talousarvion mukaisesti.
 • Toimintakulut osoittavat, että talousarvion määrärahoista on käytetty 35,3 %.
 • Vuoden ensimmäisen neljän kuukauden perusteella voi arvioida, että suunnitelman mukaiset poistot saattavat niukasti ylittää talousarvion.
 • Investoinnit ovat lähteneet maltillisesti käyntiin alkuvuonna.

Lisätietoa talousarvion seurannasta löytyy täältä.

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että kaupunginvaltuusto merkitsee selostuksen.

Talousarviokehykset 2025

Hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus hyväksyy suunnittelukehykset sekä talousarvion laadintaohjeet. Lautakunnat ja elinvoimaisuuden palvelualue laativat talousarvioehdotuksensa.

Talousarviokehyksissä on huomioitu tämänhetkiset tuloennusteet, TE-palveluiden siirtymisen kuntien tuottamaksi toiminnaksi sekä luottamushenkilöiden hyväksymiä talouden tasapainottamistyöryhmän esittämiä tasapainottamistoimenpiteitä. Talousarviokehykset on laskettu sille olettamalle, että kunnallisveroa korotetaan 0,2 % ja että palvelualueiden toimintakatteet voivat kasvaa 2 %:lla.

Kaupunginhallitus päätti

 1. hyväksyä talousarvion laadintaohjeen 2025–2027 sekä vuoden 2025 talousarviokehykset seuraavasti:
  1. elinvoimaisuuden palvelualue 2 870 000 euroa,
  2. teknisen palvelualue 4 070 000 euroa,
  3. koulutuksen palvelualue 11 620 000 euroa sekä
  4. hyvinvoinnin palvelualue 2 270 000 euroa,
 2. ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee talousarviokehykset vuodelle 2025 ja talousarvion laadintaohjeen 2025–2027,
 3. kehottaa lautakuntia ja elinvoimaisuuden palvelualuetta kriittisesti tarkastelemaan jokaista investointiprojektia ja tehdä priorisointeja suunnittelukaudelle talousarvioseminaarissa 3.6.2024 esitettyjen ja luottamushenkilöiden kannattamien tasapainottamistoimenpiteiden ja uusien ehdotuksien mukaisesti siten, että talousarvioehdotukseen sisältyy ainoastaan välttämättömät investoinnit, jotta nettoinvestointien taso ei ylitä vuosikatetta

Tonttikampanja 2024

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää myydä 13 tonttia Leppäsalmen alueella 37,5 %:n alennuksella vuonna 2024. Tontit ovat myynnissä kaupungin karttapalvelussa. Tontit ovat kooltaan 1000–2200 neliömetriä. Tontit ovat AO-tontteja ja ne sijaitsevat metsäisellä tonttimaalla. Tonttikampanja on voimassa näiden tonttien osalta vuoden 2024 loppuun.

Kaupungin 375-vuotisjuhlavuotta juhlitaan tonttikampanjalla. Tarjoamalla tontteja alempaan hintaan voidaan houkutella uusia asukkaita ja tukea rakennusalaa.

Tukea lopputyölle, Nortunen

Kaupunginhallitus myönsi 500 euroa lopputyön tukea Veera Nortuselle, Turun yliopiston opiskelijalle, tutkielmaan ”Kaksikielinen yhteisopetus – mahdollisuus vai mahdottomuus?”. 

Pro gradu -tutkielman tarkoituksena on

 1. kuvata käytäntöjä, joita kaksikielisen yhteisopetuksen saavuttaminen vaatii,
 2. tutkia kaksikielisissä oppilaitoksissa työskentelevien opettajien kokemuksia toteutettavan kaksikielisen opetuksen eduista ja haasteita oppilaille ja opettajille sekä
 3. tarjota opettajille keinoja lisätä kielitietoisuutta päivittäiseen kasvatus- ja opetustyöhönsä.

Sivistysjohtaja Maarit Söderlund on ilmoittanut, että Nortunen on ollut yhteydessä häneen, ja todennut että lopputyöstä on hyötyä Kristiinankaupungille.

Siirry "Uutiset"-sivulle