Päivähoitomaksut

 

Päiväkoti- ja perhepäivähoidon maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain mukaisesti. Päivähoidon kuukausimaksu määräytyy perheen koon ja bruttotulojen perusteella. Maksu laskutetaan kuukausittain jälkikäteen, laskutuksen puhelinnumero 040 5743116.

Päivähoidon päättyessä on päivähoitopaikka sanottava irti kirjallisesti, perhepäivähoidossa 60 kalenteripäivää ja päiväkodeissa 2 viikkoa ennen hoidon päättymistä.


Päivähoitovaihtoehdot

Kuukauden hoitopäivät lasketaan seuraavalla tavalla. Jokaiseen kuukauteen lisätään automaattisesti yksi tasoittava päivä, jotta päivät riittävät joka kuukausi.

Jos tarvitset 2 päivää viikossa hoitoa, tarvitset 9 päivää/kk
Jos tarvitset 3 päivää viikossa hoitoa, tarvitset 13 päivää/kk
Jos tarvitset 4 päivää viikossa hoitoa, tarvitset 17 päivää/kk
Jos tarvitset 5 päivää viikossa hoitoa, tarvitset 21 päivää/kk
Päivähoito max 5 tuntia päivässä on osapäivähoito
Päivähoito yli 5 tuntia päivässä on kokopäivähoito