Mitä on uusiutuva energia?

Tuulivoima, aurinkoenergia, vesivoima, valtamerienergia, maalämpö, biomassa ja biopolttoaineet ovat fossiilisille polttoaineille vaihtoehtoisia uusiutuvia energialähteitä. Ne auttavat vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä, monipuolistamaan energian tarjontaa ja vähentämään riippuvuutta epäluotettavista ja vaihteluille alttiista fossiilisten polttoaineiden ja etenkin öljyn ja kaasun markkinoista.

Uudistuva energia aiheuttaa fossiilisia polttoaineita vähemmän hiilidioxidipäästöjä, ja sen tuotantoon käytettävät luonnonvarat ovat vapaasti ja runsaasti saatavilla. Lisäksi uusiutuva energia parantaa ilmanlaatua ja ihmisten terveyttä. Uudistuvat energialahteet

Lähteet: https://www.consilium.europa.eu/fi/infographics/fit-for-55-how-the-eu-plans-to-boost-renewable-energy/, https://www.europarl.europa.eu/factsheets/fi/sheet/70/fornybar-energi