Rannikkostrategia viitoittaa rannikkoalueen kestävää käyttöä

Rannikkostrategia viitoittaa rannikkoalueen kestävää käyttöä

25.04.2024

Suomen uusi rannikkostrategia on valmistunut. Strategian tavoitteena on edistää rannikon kestävää käyttöä ja vastata luontokadon, ilmastomuutoksen ja saastumisen uhkiin.

Strategiassa tunnistetaan rannikkoalueen toimijoiden vuorovaikutuksen ja yhteistyön mahdollisuudet sekä luodaan niille yhteisiä periaatteita ja toimintamalleja. Tavoitteena on, että toimijat tunnistavat strategiasta mahdollisuutensa toimia yhdessä siten, että luonnon uusiutumiskyky säilyy.

Strategian kymmenen toimenpidettä ulottuvat vuoteen 2030, vaikka strategian tähtäin on pidemmällä vuodessa 2050. Toimenpiteet koskevat muun muassa luonnon ja ihmisen hyvinvointia, energian ja ruoan riittävyyttä, maankäytön ja rakentamisen kestävyyttä, saavutettavuuden parantamista, poikkeustilanteisiin varautumista sekä ajantasaisen tilannekuvan hallintaa.

Katso strategia täältä: https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/8c9816a0-68e1-4c59-8fca-83bd51b52d85/d2d06e5a-c371-4d95-ab2d-96d66d72867a/RAPORTTI_20240412072133.PDF

Siirry "Ajankohtaista"-sivulle