Ilmoitus kuulutuksesta: Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus

16.05.2024

ILMOITUS KUULUTUKSESTA

Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus

Hakija Metsä Board Oyj
Dnro LSSAVI/17418/2023
Asia Metsä Board Oyj:n Kaskisten tehtaan tuhkatäyttöalueen ympäristöluvan muuttaminen, Kaskinen

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto antaa yllä mainitun hakemusasian tiedoksi jul-kisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 15.5.-24.6.2024 osoitteessa https://ylupa.avi.fimistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muistutusten ja mielipiteiden tekemiseen ilmenevät tiedoksiantokuulutuksesta.

Siirry "Julkiset tiedotteet"-sivulle