Meddelande om kungörelse: Tillståndsansökan enligt miljöskyddslagen

16.05.2024

MEDDELANDE OM KUNGÖRELSE

Tillståndsansökan enligt miljöskyddslagen

Sökande Metsä Board Oyj
Dnr LSSAVI/17418/2023
Ärende Ändring av miljötillståndet för askutfyllnadsområdet vid Metsä Board Oyj:s fabrik i Kaskö


Framläggande av kungörelsen och ansökningshandlingarna för allmänheten
Regionförvaltningsverket delger ansökan ovan genom en offentlig kungörelse på regionförvaltningsverkets webbplats. Kungörelsen och ansökningshandlingarna hålls framlagda för allmänheten 15.5 – 24.6.2024 på adressen https://ylupa.avi.fi/sv-FI där de kan läsas. Anvisningar om hur man framställer anmärkningar och åsikter framgår av kungörelsen.

Gå till "Offentliga meddelanden"