Kalliolämpö / Maalämpö

Kalliolämmön ja maalämmön asentaminen on luvanvarainen toimenpide 1.5.2011 alkaen

OPAS, SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS

Lupa: Toimenpidelupa

Porausreiän/maalämmön paikanmerkitsetään myönetyn luvan mukaisesti

Naapurin kuuleminen on tarpeen

Rakennusvalvonta pyytää Länsirannikon ympäristöosaston lausunto tarpeen mukaan

Lieju joka syntyy porauksen yhteydessä ei saa missään tapauksessa johtaa pintavesikaivoihiin.

 

Piirustukset

Asemapiirros 1:500, 1:1000

Mistä ilmenee

a) Porauskaivon ja maalämpöalueen sijainti ja syvyys

Mikäli porausreikä porataan vinosti niin suunta ja laskettu päätepiste mainitaan

asemapiirustuksessa

b) Lämmön keruualue (kalliolämpö) piirretään ympyränä ja ilmoitetaan metreinä

Kohdat c) d) ja e) ovat tärkeitä mainita asemapiirustuksessa mikäli kalliolämpö/maalämpö

on esim. vedenottamoiden ja pohjavesialuiden läheisyydessä

c) Neste mitä käytetään porausreiässä/putkessa ja määrä

Huom. Neste mainitaan aina jokaisessa hakemuksessa

d) Etäisyys vedenottamoihin

e) Etäisyys pohjavesialueeseen

f) Naapureiden rakennukset asennusalueen läheisyydessä

g) Piirrä naapureiden lämmönkeruualue jos heillä on kalliolämpö tai maalämpö asennettuna

Älä suunnittele siten että keruualueet ovat limittäin. Voi johtaa että suunniteltu lämmöntalteenotto epäonnistuu.

h) Muu viranomaisille tarvittavat tiedot

Materiaali on oltava käyttötarkoitukseen tarkoitettu ja todistetaan esimerkiksi CE-merkinnällä.

Käyttösuunnitelma laadittava missä käyttöturvallisuustiedote on liitetty

Varoitusnauha on oltava maassa.

Porausreiän sijainti on ilmoitettava sockelissa.

Kuule naapurit kun suunnitelmat ovat valmiit.