Rakennuskannantarkastus

Selvityksen lähtökohdat

Kristiinankaupungissa on päätetty suorittaa rakennuskannantarkastusprojekti. Tarkoituksena on varmistaa kaupungin kiinteistönomistajien tasavertainen kohtelu inventoimalla kunnan rakennukset ja päivittää tiedot eri viranomaisten rekistereihin. Näitä rekistereitä ovat mm. kaupungin rakennuskanta, väestörekisterikeskuksen tiedot sekä verohallinnon tiedot. 

Tarkastuksessa käydään läpi Kristiinankaupungin kaikki kiinteistöt. Kartoitus tehdään alueittain. Toukokuun ja kesäkuun 2024 aikana ulkopuolinen konsultti suorittaa inventointeja Lapväärtin ja Peruksen seudulla.