Liikenneväylät

Kadut, tiet ja valaistus              

Suunnittelemme ja rakennamme kaupungin katuja, teitä ja siltoja ja huolehdimme niiden kunnossapidosta. Lisäksi huolehdimme yksityisten teiden kunnossapidosta yhteensä 200 km:n osuudella. KRS Katu vastaa myös kaikista katu- ja tievalaistuksista, n. 3400 valopisteestä. Valaisimet sovitetaan vanhaan kaupunkiympäristöön ja alueittain ympäristöön sopiviksi. 

Osoitekartta

Haja-asutusalueen osoitekartan (2022) löydät täältä (pdf 2,34 MB) ja taajaman osoitekartan täältä (pdf 2,80 MB).

Teitä koskeva palaute

Valtion teistä voi antaa palautetta Liikenteen asiakaspalvelun kautta tai puhelimitse 0200 2100 (24/7). ELY-keskus vastaa valtion teistä.

Kunnan teistä voi antaa palautetta tierakennusmestarille.

Vagskotsel1Tästä kartasta löytyy valtion sekä kunnan tiet (1,70 MB pdf). 

Tieavustukset vuoden 2021 kunnossapitokustannuksille 

Hakuaika on päättynyt

Vähintään 250 m pituisille teille, joiden varrella on vähintään yksi vakituisesti asuttu talous, voidaan hakea avustusta KRS Kadulta kunnossapitokustannuksiin, edellyttäen että Yksityistielain 84 § vaaditut kriteerit täyttyvät.
Talvi- ja kesäkunnossapidosta on esitettävä erilliset hakemuslomakkeet. Lomake löytyy viereisestä palkista kohdasta "Lomakkeet" tai sen voi pyytä toimistolta, puh. 040 5919801.
Kesäkunnossapitokustannuksista vaaditaan kuitit.

Yksityistielaki uudistui - kuntien tielautakunnan tehtävät lakkautettiin vuoden 2019 lopussa. Kristiinankaupunki myöntää jatkossakin kriteerit täyttäville tiekunnille avustuksia, edellytyksenä avustuksen myöntämiselle tienpitoon on, että tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta, ja että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tiejärjestelmässä ovat ajantasaisia niin kuin Yksityistielain 50 § edellytetään.

Tieavustushakemuksen viimeinen jättöpäivä on 28.02.2022.

Hakemukset liitteineen voi jättää sähköisesti tai postitse osoitteeseen KRS Katu/Tieavustus, Lapväärtintie 10, 64100 Kristiinankaupunki.

Lisätietoja antaa tierakennusmestari Niklas Brandt puh.040 545 0021 tai
sihteeri Terés Berglund puh. 040 591 9801.