Liikenneväylät

Kadut, tiet ja valaistus              

Suunnittelemme ja rakennamme kaupungin katuja, teitä ja siltoja ja huolehdimme niiden kunnossapidosta. Lisäksi huolehdimme yksityisten teiden kunnossapidosta yhteensä 200 km:n osuudella. KRS Katu vastaa myös kaikista katu- ja tievalaistuksista, n. 3400 valopisteestä. Valaisimet sovitetaan vanhaan kaupunkiympäristöön ja alueittain ympäristöön sopiviksi. 

Osoitekartta

Haja-asutusalueen osoitekartan (2022) löydät täältä (pdf 2,34 MB) ja taajaman osoitekartan täältä (pdf 2,80 MB).

Teitä koskeva palaute

Valtion teistä voi antaa palautetta Liikenteen asiakaspalvelun kautta tai puhelimitse 0200 2100 (24/7). ELY-keskus vastaa valtion teistä.

Kunnan teistä voi antaa palautetta tierakennusmestarille.

Vagskotsel1Tästä kartasta löytyy valtion sekä kunnan tiet (1,70 MB pdf). 

Katuvalaistusta koskeva palaute

Valtion teiden katuvalaistuksesta voi antaa palautetta Liikenteen asiakaspalveluun kautta, sähköpostitse liikenteen.asiakaspalvelu@ely-keskus.fi tai puhelimitse 029 534 3000. ELY-keskus vastaa valtion teistä.

Kunnallisten teiden katuvalaistuksesta voi antaa palautetta tierakennusmestarille.