Liikenneväylät

Kadut ja tiet              

Suunnittelemme ja rakennamme kaupungin katuja ja huolehdimme niiden kunnossapidosta. Lisäksi huolehdimme yksityisten teiden kunnossapidosta yhteensä 200 km:n osuudella.

Valaistus  

Vastaamme kaikesta katu- ja tievalaistuksesta, n. 3400 valopisteestä.
Valaisimet sovitetaan vanhaan kaupunkiympäristöön.

Tieavustukset

Vähintään 250 m pituisille teille, joiden varrella on vähintään yksi vakituisesti asuttu talous, voidaan hakea avustusta KRS-Kadulta kunnossapitokustannuksiin.
Talvi- ja kesäkunnossapidosta on esitettävä erilliset hakemukset. Lomake löytyy viereisestä palkista kohdasta "Lomakkeet" tai sen voi noutaa toimistolta.
Kesäkunnossapitokustannuksista vaaditaan kuitit.

Yksityistielaki uudistuu - kuntien tielautakunnan tehtävät lakkaavat vuoden 2019 lopussa. Kristiinankaupunki myöntää jatkossakin kriteerit täyttäville tiekunnille avustuksia, edellytyksenä avustuksen myöntämiselle tienpitoon on, että tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta, ja että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tiejärjestelmässä ovat ajantasaisia niin kuin 50 § edellytetään.

Tieavustushakemuksen viimeinen jättöpäivä on 28.02.2020.

Lisätietoja antaa tierakennusmestari Niklas Brandt, p.040 545 0021 tai
sihteeri Maria Viikilä p. 040 591 9801
KRS-Katu, Lapväärtintie 10, 64100 Kristiinankaupunki.