KRS Katu

Käyntiosoite: Tekninen Keskus, KRS Katu, Lapväärtintie 10 (2 kerr.), 64100 Kristiinankaupunki 

Toiminta-ajatus

KRS Kadulla on kokonaisvastuu liikenneväylistä, yleisistä alueista ja liikuntalaitoksista. Suunnittelussa ja rakentamisessa alueemme sopeutetaan sekä vanhaan että uuteen kaupunkiympäristöön ja maaseutuympäristöön. Yksikköä johtaa tierakennusmestari Niklas Brandt p. 040 5450021.

Toripaikat

Toripaikan tai muun puistoalueen varaaminen tehdään puhelimitse 040 5919 801 tai sähköpostiin teres.berglund@krs.fi. Kuva toripaikoista löytyy tästä.

Tieavustusta vuoden 2021 kunnossapitokustannuksille 

Hakuaika on päättynyt

Vähintään 250 m pituisille teille, joiden varrella on vähintään yksi vakituisesti asuttu talous, voidaan hakea avustusta KRS Kadulta kunnossapitokustannuksiin, edellyttäen että Yksityistielain § 84 vaaditut kriteerit täyttyvät. Talvi- ja kesäkunnossapidosta on esitettävä erilliset hakemuslomakkeet. Kesäkunnossapidosta vaaditaan kuitit. Lomake löytyy tämän sivun vasemmasta palkista --> lomakkeet, tai sen voi pyytää toimistolta puh. 040 5919801.

Yksityistielaki uudistui - kuntien tielautakunnan tehtävät lakkautettiin vuoden 2019 lopussa. Kristiinankaupunki myöntää jatkossakin kriteerit täyttäville tiekunnille avustuksia, edellytyksenä avustuksen myöntämiselle tienpitoon on, että tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta, ja että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä ovat ajantasaiset niin kuin Yksityistielain 50 §:ssä edellytetään.

Tieavustushakemuksen viimeinen jättöpäivä on 28.02.2022. Hakemus liitteineen voi jättää sähköisesti tai osoitteeseen KRS Katu/tieavustus, Lapväärtintie 10, 64100 Kristiinankaupunki.

Lisätietoja antaa tierakennusmestari Niklas Brandt p. 040 5450021 tai sihteeri Terés Berglund p. 040 5919801.

ELY-keskus myöntää valtion avustuksia yksityisteiden parantamiseen ja korjaamiseen. Lue lisää avustushakemuksista tästä