Antila, Kortteleiden 1094 - 1098 asemakaavan muutos

Hyväksytty kaava

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaavamuutoksen 13.6.2023 § 23. Asemakaavamuutos on tullut voimaan.

Asemakaava

Kaavaselostus

Kaavaehdotus

Kaavaehdotus on julkisesti nähtävillä 23.12.2021 - 31.1.2022 kunnan verkkosivustolla.

Kirjallisesti palaute toimitetaan osoitteeseen: PL 13, 64101 Kristiinankaupunki (kuoreen merkintä Kortteleiden 1094 -1098 asemakaavan muutos, Antila) ja on jätettävä 31.1.2022 mennessä. Myös sähköistä lomaketta  "Muistutus kaava-asiasta" suositellaan käytettäväksi.

Kaupunginhallituksen kaavoitusjaosto.

Kaavaehdotus

Kaavaselostus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Muistutus kaava-asiassa


Kaavaluonnos ja OAS

Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma on yleisesti nähtävillä ajalla 8.7. - 13.9.2021 kunnan verkkosivustolla.

Kirjallisesti palaute toimitetaan osoitteeseen: PL 13, 64101 Kristiinankaupunki (kuoreen merkintä Kortteleiden 1094 ja 1098 asemakaavan muutos, Antila) ja on jätettävä 13.9.2021 mennessä. Myös sähköinen lomake "Mielipide kaava-asiasta" on käytettävissä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavakartta

Kaavaselostus