Asemakaavan muuttaminen korttelissa 238

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaavamuutoksen 26.6.2023 § 48

Kaavamuutos on tullut voimaan 8.8.2023.

Hyväksytty kaava
 

Kaavaehdotus

 

Kaavaehdotus on yleisesti nähtävillä ajalla 23.3.2023 – 30.4.2023 kunnan verkkosivustolla (Asuminen ja ympäristö -> Ajankohtaiset kaavat).

Kirjallisesti palaute toimitetaan osoitteeseen: PL 13, 64101 Kristiinankaupunki (kuoreen merkintä Kristiinankaupungin asemakaavan muuttaminen kortteli 238 tontit 12 ja 13) ja on jätettävä 30.4.2023 mennessä.

Myös sähköinen lomake "Muistutus kaava-asiasta" on käytettävissä.

Kaavaehdotus

Kaavaselostus 

Luonnosvaiheen palaute ja vastine siihen

Rakennusinventointi

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma