Korttelin 241 asemakaavan muutos

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaavamuutoksen 26.6.2023 § 49


Kaavan voimaantulosta kuulutetaan valitusajan päättymisen jälkeen.

 Hyväksytty kaava

Kaavaehdotus

Kaavaehdotus on yleisesti nähtävillä ajalla 23.3.2023 – 30.4.2023 kunnan verkkosivustolla (Asuminen ja ympäristö -> Ajankohtaiset kaavat).

Kirjallisesti palaute toimitetaan osoitteeseen: PL 13, 64101 Kristiinankaupunki (kuoreen merkintä Kristiinankaupungin asemakaavan muuttaminen kortteli 238 tontit 12 ja 13) ja on jätettävä 30.4.2023 mennessä.

Myös sähköinen lomake "Muistutus kaava-asiasta" on käytettävissä.

Kaavaehdotus

Kaavaselostus

Havainnekuva

Luonnosvaiheen palaute ja vastineet siihen

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan seurantalomake

______________________________________________________________________________________________

Kaavaluonnos

Kaavaluonnos on yleisesti nähtävillä ajalla 29.12.2022 - 31.1.2023 kunnan verkkosivustolla.

Kirjallisesti palaute toimitetaan osoitteeseen: PL 13, 64101 Kristiinankaupunki (kuoreen merkintä Korttelin 241 asemakaavan muutos) ja on jätettävä 31.1.2023 mennessä. Myös sähköinen lomake "Mielipide kaava-asiasta" on käytettävissä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavakartta

Kaavaselostus 

Layout A

Layout B

Layout C

Layout D

Mielipide kaava-asiassa

-----------------

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Tehtävänä on laatia asemakaavan muutos Kristiinankaupungin keskusta-alueella sijaitsevalle korttelille 241, joka on tällä hetkellä osoitettu hallinto- ja virastorakennusten korttelialueeksi. Asemakaavalla mahdollistetaan alueen osoittaminen asuinrakennusten korttelialueeksi.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

(suomeksi ja ruotsiksi)