Nuorisotyö

Yleinen tavoite

Tavoitteena on tukea nuorten kehitystä ja itsenäistymisprosessia, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja vahvistaa heidän sosiaalista identiteettiään sekä parantaa heidän kasvu- ja elinehtojaan. Edistää sukupolvien, sukupuolten ja maan eri seutujen välistä tasa-arvoa, edistää suvaitsevaisuutta ja kulttuurin moninaisuutta sekä turvata kestävä kehitys luonnon käytön suhteen.

Tavoitteet vuodeksi 2024

• toiminnan painopisteenä ovat ennalta ehkäisevä työ lasten ja nuorten keskuudessa kehityshankkeiden ja sektorirajat ylittävän paikallisen, alueellisen ja kansainvälisen yhteistyön muodossa.

• aktiivisen tavoitteellisen kansalaistoiminnan, kulttuurisen moninaisuuden ja suvaitsevaisuuskasvatuksen edistäminen, nuorten sosiaalisen identiteetin tukeminen yhteistyössä nuorisoseurojen, yhteisöjen ja muiden ryhmien kanssa nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi.

• nuorten kuulemis-, osallisuus- ja vaikutuskanavien lisääminen ja parantaminen parlamentin, nuorisotiedotuksen, neuvonnan ja pedagogisen ohjauksen kautta. Alueellisen yhteistyöhankkeen www.decibel.fi edelleen kehittäminen nuorisotiedotuksen sekä lasten ja nuorten neuvontapalvelun muodossa. Parlamentin, nuorisoneuvoston ja nuorisotalon toiminnan ylläpitämistä varten tarvitaan nuorisotyön ohjaaja.

YEPP

Kristiinankaupunki on vuodesta 2002 alkaen osallistunut kansainväliseen YEPP-nuorisohankkeeseen (Youth Empowerment Partnership Program), joka työskentelee nuorten osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien edistämiseksi paikallisesti ja maailmanlaajuisesti. Hankkeen tavoitteena on ehkäistä muukalaisvastaisuutta ja nuorten syrjäytymistä. www.yepp-community.org

Nuorisotyö koulussa

Koulunuorisotyöntekijän tehtävänä on vahvistaa ja kehittää kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävää nuorisotyötä.  Hankkeen tavoitteena on ehkäistä koulunuorisotyön keinoin koronakriisin vaikutuksia nuorten koulunkäyntiin, opiskeluun, vapa-aikaan, nuoren elämän kokonaistilanne hyvin huomioiden.
Koulunuorisotyöntekijän toimii yhteistyössä opettajien, kouluhenkilökunnan, nuorten ja muiden nuorten parissa työskentelevien kanssa.


Yhteystiedot:

Jessica Bårdsnes, nuorisotyön toiminnanjohtaja
puh. 040 508 5240
s-posti: jessica.bardsnes@krs.fi

Jonna Sipola, koulunuorisotyöntekijä
puh. 040 354 3161
s-posti: jonna.sipola@krs.fi

Tuomas Hanka, nuoriso-ohjaaja
puh. 040 354 0337
s-posti: tuomas.hanka@krs.fi

Josefin Rönnqvist, nuoriso-ohjaaja
puh. 040 621 2662
s-posti: josefin.ronnqvist@krs.fi