Nuorisotyö

Yleinen tavoite

Tavoitteena on tukea nuorten kehitystä ja itsenäistymisprosessia, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja vahvistaa heidän sosiaalista identiteettiään sekä parantaa heidän kasvu- ja elinehtojaan. Edistää sukupolvien, sukupuolten ja maan eri seutujen välistä tasa-arvoa, edistää suvaitsevaisuutta ja kulttuurin moninaisuutta sekä turvata kestävä kehitys luonnon käytön suhteen.

Tavoitteet vuodeksi 2023

• toiminnan painopisteenä ovat ennalta ehkäisevä työ lasten ja nuorten keskuudessa kehityshankkeiden ja sektorirajat ylittävän paikallisen, alueellisen ja kansainvälisen yhteistyön muodossa.

• aktiivisen tavoitteellisen kansalaistoiminnan, kulttuurisen moninaisuuden ja suvaitsevaisuuskasvatuksen edistäminen, nuorten sosiaalisen identiteetin tukeminen yhteistyössä nuorisoseurojen, yhteisöjen ja muiden ryhmien kanssa nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi.

• nuorten kuulemis-, osallisuus- ja vaikutuskanavien lisääminen ja parantaminen parlamentin, nuorisotiedotuksen, neuvonnan ja pedagogisen ohjauksen kautta. Alueellisen yhteistyöhankkeen www.decibel.fi edelleen kehittäminen nuorisotiedotuksen sekä lasten ja nuorten neuvontapalvelun muodossa. Parlamentin, nuorisoneuvoston ja nuorisotalon toiminnan ylläpitämistä varten tarvitaan nuorisotyön ohjaaja.

YEPP

Kristiinankaupunki on vuodesta 2002 alkaen osallistunut kansainväliseen YEPP-nuorisohankkeeseen (Youth Empowerment Partnership Program), joka työskentelee nuorten osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien edistämiseksi paikallisesti ja maailmanlaajuisesti. Hankkeen tavoitteena on ehkäistä muukalaisvastaisuutta ja nuorten syrjäytymistä. www.yepp-community.org

• 2018-2020 Kristiinankaupunki osallistuu hankkeeseen "Welcomeship -building inclusive communities through community-based entrepreneurship”, jonka YEPP Europe järjestää.
Jos haluat lukea enemmän uudesta hankkeesta, miksi se toteutetaan tai enemmän osallistuvista maista vait katsoa sivulta www.welcomeship.org.


Yhteystiedot:

Jessica Bårdsnes, nuorisotyön toiminnanjohtaja
puh. 040 508 5240
sähköposti: jessica.bardsnes@krs.fi